Psiko Sosyal Hizmet

Sadece çocuk istismarı değil, akademik dahil bütün alanlarda insanlarımızın istismar edilmesine karşı mücadele etmenin adıdır “psiko sosyal hizmet”…

Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği’nin Etik Kılavuzu

NASW Etik Kılavuzu sosyal hizmet uzmanlarına günlük profesyonel işleyişinde bir rehber olarak hizmet sağlamak için tasarlandı. Bu kılavuz dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım “Önsöz”, sosyal hizmet mesleğinin misyonu ve temel değerlerini özetler. İkinci kısım, “NASW Etik Kılavuzunun amaçları”, Kılavuzun temel işlevleri ve etik sorunlarla baş etme ya da sosyal hizmet uygulamasında ikilemlere dair özet sunar. Üçüncü kısım, sosyal hizmet uygulamasını bilgilendiren “Etik İlkeler”,  sosyal hizmetin temel değerleri bazında genel etik ilkeleri sunar. Sonuncu kısım, “Etik Standartlar,” yürütmede ve karar vermede bir temel sağlayan, sosyal hizmet uzmanlarına rehberlik eden belli etik standartları içermektedir. 


 

        Sayfamız hizmete başladığından (Haziran-2010)  beri gerek sosyal hizmet mesleği ve gerekse toplumda ihtiyaç duyulan psiko sosyal ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların göz ardı edilmesi nedeni ile ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunlar başta olmak üzere aile ilişkileri, çocukluk dönemi sorunlar ve konular, çocuk istismarı ve karşı tedbirler,  ergenlik ve ergen davranışları, tutumları ihtiyaçları ve bu dönem ihtiyaçlarına yönelik bilgiler sorunlara karşı alınabilecek tedbirler ve diğer birçok konu gerek sosyal hizmet uzmanları ve gerekse psikolog, psikolojik danışman, öğretmen, psikiyatrik hemşire, sosyolog ve diğer sosyal hizmet profesyonelleri ve toplumdan hemen her kesimin bir yönü ile ihtiyaç duyabileceği konuları araştırıp sizlerle buradan paylaşmayı sürdürmekteyiz.

              Her ne kadar burada paylaştığımız bilgiler ve tedbirler incinebilir ve savunmasız insanları (başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere) korumaya, toplumu çeşitli konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik ise de bazen bu konuların detayları ile paylaşılması istismarcıların kurbanlarını istismar etmede yeni yöntemler öğrenmesine de kaynaklık eder mi diye endişelenmeden edemiyoruz.  İşte bu kaygıları en aza indirmek adına önünüzdeki dönemler paylaşacağımız daha hassas bilgilerin doğru kişilere ulaşması ve amaca uygun kullanılması adına herkese açık olan ve okuyucuya herhangi bir maliyet yüklemeyen  bu hizmetlerimizin  bir kısmının sadece üyelik sistemine dahil olanlara sunulmasının bu kaygılarımızı azaltacağı düşüncesi ile sistemde bazı değişiklikler yapma gereği duyuyoruz.

              Halihazırda üyeler için herhangi bir maliyet getirmeyecek bu sistemle, az önce sözünü ettiğimiz gibi, tamamen doğru kişilerin bazı bilgilere ulaşmasını sağlama arzumuzdan kaynaklanmıştır. Dolayısı ile başta sosyal hizmet profesyonelleri olmak üzere sayfamızdaki profesyoneller için hazırladığımız dosyalar ancak üye girişi yapan izleyicilerimiz tarafından indirilebileceklerdir. Kayıtlı üyelerimiz sistemdeki dosyalara doğrudan erişebilirler. Çalışmalarımızdan etkin yararlanmak, dosyaları indirebilmek  ve sosyal hizmet uygulamalarına dair en son gelişmeleri takip edebilmek istiyorsanız üyelik için adınız, mesleğiniz, öğrenim durumuza dair bilgileri doğru girerek sistemimize kayıt olun. Bilgileriniz tarafımızdan hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır. lmdat Artan


Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar. Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır. …


 Sosyal Hizmet Podcasti

Sosyal hizmet mesleği ile ilgili her şey; doğrudan uygulama (klinik ve toplum organızasyonu), araştırma, politika, eğitim …ve bunlar arasındaki herşeyi içerir. Lisanslı Klinik Sosyal hizmet Uzmanı ve aynı zamanda Temple Üniversitesi Sosyal hizmet okulu öğretim üyesi Jonathan Singer sosyal hizmet uzmanları için vazgeçilmez konuları araştırıyor. Temelde sosyal hizmet uzmanlarını hedef almakla birlikte, buradaki bilgiler yardım ve destek profesyonelleri (psikolog, hemşire, psikiyatrist, psikolojik danışman ve eğitimciler dahil) için oldukça faydalı bilgilerdir. Genel anlamda kamu için de sosyal hizmet yaklaşımları hakkında fikir edinmesi açısından yararlı olacaktır. ABD’nin hemen her yerinden profesyonel ve büyük başarılara imza atmış sosyal hizmet uzmanları ile birebir yaptığı söyleşiler ve sosyal hizmet mesleğinin olmazsa olmazlarını sizlerle (Türkçe) paylaşmaktan mutluluk duyarız.


Adli Sosyal Hizmet

Adli sosyal hizmet, sosyal hizmetin hukuk ve yasal sistem konuları ve sorularıyla ilgili uygulamasıdır. Bu bizim mesleğimizin özelliğidir; klinik ve psikiyatrik hastanelerde kriminal sanıkların yetenek ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin daha da ötesine gider. Daha geniş bir tanımlamayla, sosyal hizmet uygulaması yasal konular ve dava ile bağlantılı kriminal ve sivil her yolu kapsar. Çocuk koruma konuları, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma, çocuğun yerleştirilmesi ve eş istismarında yerleştirme, çocuk-genç ve yetişkin adli hizmetleri, düzeltmeler ve zorunlu iyileştirmeler, bütün bunlar bu tanım altında yer alır.


Cezaevi Sosyal Hizmeti

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları bunu önlemek için psikososyal sorunları tespit ederek ve mahkumları eğiterek suçluların iyileştirilmeleri ve başarılı bir şekilde toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. ..


Sosyal Hizmet Uzmanı

Hayat sürprizlerle doludur. Güvendiğimiz tüm aile ve dostlarımızın desteği, sağlığımız, yolunda giden işlerimiz gibi kaynaklarımızı, güçlerimizi, dayanaklarımızı yitirebiliriz. Sosyal hizmet uzmanı (Social Worker) insanların bu gibi sorunlarla başa çıkabilmeleri için insanların öz kaynaklarını geliştirerek ve kendilerini yenileyerek daha güçlü bir şekilde hayatın getirdiği sorunlarla mücadele etmelerine yardım eder.


Çocuk Cinsel istismarı

Çocuğun cinsel istismarı, bir çocukla yetişkin (ya da diğer bir çocuk) arasındaki çocuğun fail ya da gözlemcinin seksüel dürtüyle kullanıldığı her türlü etkileşimdir. Cinsel istismar dokunma davranışları içerebildiği gibi dokunma davranışları içermeden de gerçekleştirilmiş olabilir.

 
Güç ve IstismarGüç ve İstismar

Güç;  fiziksel, psikolojik, sosyal olabilir, ya da hepsini içerecek derecede kapsamlı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun güce sahip olan kişi ve kişiler, kurum ya da kurumlar gücü kullanırken uymak zorunda olduğu güçlü norm ve yaptırımlar olmadığı sürece kontrolündekileri azami düzeyde istismar edebilir. İstismara maruz kalan kişi ve gruplar bir süre sonra güçlü ile baş edemeyeceklerini kabullenerek boyun eğmeyi ve sindirilmeyi bir yaşam tarzı olarak kabullenirler ancak onlar da kendilerinden daha güçsüzleri istismar ederek bu şekilde bir denge kurmayı yeğlerler. Güçlüyü eleştirmeye yeltenemez ve güçsüz tarafından eleştirilmeyi kabullenemezler. Dolayısı ile kabullenemedikleri durumları tartışmak, çözüm üretmek yerine yıkarak, yok ederek ortadan kaldırmayı tercih ederler..


Aile ve Toplum

Aile toplumun en küçük birimi ve en temel yapı taşıdır. En küçük kurumu, en önemli sistemidir. Toplumlar varlığını, gelişip uygarlaşmasını, birlik ve beraberliğini, kültürünü, köklü ve sağlam yapıya sahip ailelere borçludur. Çocuğun fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal gelişimi de öncelikle içinde büyüdüğü ailede şekillenir. Sağlam ve güvenli aile ortamında büyümeyen çocukların psiko sosyal gelişimi de olumsuz etkilenir.


Çocuk ve Çevre

Çocuklarımız herşeyimizdir. Kendimizin birçok istek ve ihtiyaçlarını ekonomik koşullarımıza göre erteler ya da ihmal ederken çocuklarımızın tüm ihtiyaç ve isteklerini azami düzeyde karşılamaya gayret eder, onları en iyi koşullarda yetiştirmek, iyi okullarda okutmak için tüm olanaklarımızı seferber ederiz.

 
Ergen ve Ergenlik

Ergenlik, yaşam dönemleri  arasında tanımlanması en zor olanıdır. Ergenlik için yapılan herhangi bir genelleme hemen söylenin tersi yönünde sonuç verebilmektedir. Ergenler çok ben merkezli olmalarına rağmen çok kolayca kendilerini başkaları için feda edebilirler. Dikkatleri bir kelebek gibi sürekli daldan dala dolaşırken, öte yandan bir şeye saatlerce konsantre olabilirler.  Kendilerinden bir iş yapmalarını beklediğinizde tembel, ilgi beklediğinizde suratsız olabiliyorken, öte yandan ummadığınız zamanda sevgi dolu ve fedakar olabiliyorlar.


Hakkımızda

Fen ve matematik gibi bilimler çok daha eski tarihlerden beri çalışılıp geliştirilmesine rağmen toplumbilim, psikoloji, sosyal antropoloji ve diğer ara sosyal bilimler oldukça yenidir. Yine de gelişmeler çok hızlı yaşanmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler ve insanoğlunun doymak bilmeyen sahip olma ve hükmetme arzuları onu çok hızlı bir şekilde tüketime zorlamaktadır. Var olan her şeyin çok hızlı tüketildiği günümüzde bu tüketime paralel olarak insanoğlu yalnızlaşmakta, daha çok bireyselleşmektedir.