Psiko Sosyal Hizmet

Home Family Children Adolescents Child Abuse Psychotherapy Social Work Forensic Social Work Social Workers - Turkey Power and Abuse Edicational Psychology Cezaevinde Sosyal Hizmet  About Us Links


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizdeki konulardan bazıları

İyileşme Liseleri: Dr. Lori Holleran Steiker ile Söyleşi

Teröre Karşı Sosyal Hizmet Ağı

Çocuklar için Adalet / Sosyal İnceleme Raporu – Çocukların Koşullarını Anlamak

Dünyada ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

Kişilerarası Psikoterapi

Uluslararası Sosyal Hizmet (ISS)

Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı Olmak: Dr. Danna Bodenheimer ile Söyleşi

Askeri Sosyal Hizmette Kültürel Karşılıklar: Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi

Disiplin ile cezalandırma arasındaki fark nedir?

Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?

Şizofreni ve Sosyal Hizmet: Dr. Shaun Eack ile Söyleşi

Disiplin nedir?

Aile İçi Şiddet Nedir?

Yakın Partneri Tarafından İstismar Edilen Yakınınız, Arkadaşınız, ya da İş Arkadaşınız İçin Güvenlik Planı

Sosyal Hizmet Uzmanları için Süpervizyon

Aile Psikoeğitimi: Dr. Carol Anderson ile Söyleşi

İyileştirme Planları Geliştirme: Temel Öğeler

Görsel Değerlendirme Araçları: Culturagram – Dr. Elaine Congress ile Söyleşi

İstismar nedir?

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet: Dr. Elaine Congress ve J.D. Fernando Chang-Muy İle Söyleşi

 Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinde Sahne Arkası: Jonathan Singer ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Uzmanları için Prochaska ve DiClemente'nin Değişim Aşamaları Modeli

Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi

 Sosyal Hizmette Etik: Dr.Allan Barky ile Söyleşi

Sosyal Servislerde Seks Kaçakçılığı Kurbanlarını Tespit Etme ve Yanıt VermeDr. Rebecca J. Macy ile Söyleşi

Şiddet Suçluları ile Çalışma: Dr. James Gilligan ile Söyleşi

 NSSI (intihar  niteliği olmayan kendine zarar verme)

 Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Asker Aileleri ile Çalışma (Askeri Sosyal Hizmet)

Uykusuzluk ve Çözümleri

Çözümlenmemiş Bağımlılık Durumlarının 25 Sonucu

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Dünya Sosyal Hizmet Günü Mart 2011 Basın Bülteni

 Çiftler arası ilişkide Güç ve Kontrol

Otizm

Stresle Başetmek

Kızların gözüyle Ergenlikte güven ve güvenlik

Özgüven

Çocuklarda Travma

Beden İmgesi (Siz ve Aynalar)

Çocuk ve Matem

Sosyal hizmet nedir?

Filistin ve İsrail’in Kendi Kaderlerini Tayin ve Barış için Sosyal Hizmet

Öfke Kontrolünde Dr. Christian Conte ile söyleşi

Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi: Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi

Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi / Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi

Kızınızı Sağlıksız İlişkiden Nasıl Korursunuz?

İstismarcı Kişiliğin Belirtileri

Atatürk Üniversitesi ve Mektupla Sosyal Hizmet

HIV / AIDS

Toplumla Çalışma Projesi Prof. Dr. Richard F. Catalano ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile söyleşi

Pediyatrik Onkoloji ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler

Nasıl Bir Eğitim?


 

Sosyal Hizmet Ayı 2016  – Zorluklardan Güçlenerek Çıkma Çözümleri

Milletimizin 600,000’den fazla azimli ve yetenekli sosyal hizmet uzmanı var. Onlar ailelerin, halkların ve toplumun karşı karşıya oldukları en zor sorunlara göğüs germektedirler ve onları güçlendiren çözümlerle insanların tam potansiyelerine erişmelerine yardım etmekte ve ülkemizi daha yaşanır bir hale getirmektedirler.

 

 

HOŞGELDİNİZ

Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar.  Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.

Öte yandan, günlük hayatın stresi ve yoğun temposu içinde ruh sağlığımızı ve çevreyle olan olumlu ilişkilerimizi koruyup dengeli bir şekilde geliştirebilmemiz önem arz etmektedir. Sağlıkta, ama özellikle de ruh sağlığında koruyucu, önleyici tedbirler çok önemlidir. Bireysel faktörler ve eğitim, kültür, yetişme tarzı, aile bütünlüğü gibi diğer etkenler gerek kişiliğin şekillenmesinde gerekse çevre ile sağlıklı ilişkilerimizde önemli belirleyicilerdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok hastalık ve sorun daha kolay tedavi edilirken, birçok alan ve durumda da daha sorun baş göstermeden aldığımız bilinçli tedbirlerle ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebiliyoruz. Davranışlarımızın nasıl sonuçlar doğurduğunu, bazı davranışlarımız toplumda kabul, hatta teşvik görürken bazı davranışlarımızın neden istenmeyen sonuçlar doğurduğunu algılayıp sorgulayabildiğimiz oranda toplumla daha barışık eylemlerde bulunuruz.

Birey olarak kendi istek ve ihtiyaçlarımızın ne oranda karşılanabildiği gerçeğine paralel arayışlara gireriz. Bu arayışlarımıza cevap bulmamızda ve kendimiz ile toplumun yararına üretken olmamızda ve de birey olarak toplumsal kişiliğimizin gelişmesinde bulunduğumuz ortam ve toplumun kaynakları, bu kaynakların ne şekilde paylaştırıldığı, toplum-çevre ilişkileri de belirleyici faktörler arasında yerini almaktadırlar.

Genellikle birey toplumu değiştirmenin ortam değiştirmekten çok daha zor ve ağır maliyeti olduğunun bilincindedir. Buna rağmen bazıları bu zor maliyete katlanmayı göze alır ve tüm yıpratıcı sonuçlarına katlanır. Bu süreçte başarılı olanlar ise toplumların kaderini değiştiren liderlerdir. Onların başarıları arkasındaki güç sadece dehaları değil, fakat durmadan, yılmadan, inançlarını yitirmeden, kişisel menfaatlerini ön plana çıkarmadan ve başka şekilde de yapamayacak olan kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

 Günümüzde özellikle erkekler için baskıcı toplumlarda bile çoğu kez bölgeler arası veya ülkeler arası hareket (ekonomik gücüne bağlı olarak) daha kolay iken, kadınlar için çoğu toplumlarda (parasal sorunu olmasa bile) böyle bir özgürlük söz konusu bile değildir. Her şeye rağmen insanoğlunun aşamayacağı sorun hemen hemen yok gibidir, yeter ki sorun üzerinde yeterince araştırıp, önyargısıca ve özgürce sorgulayabilsin.

Toplumun genel çoğunluğuna hitap eden dilde, imkânlarımız elverdiğince ve toplum yararına olarak (herhangi bir hesap veya menfaat gözetmeksizin) psiko sosyal ihtiyaçlarımız ve sorunlara ilişkin konularda güvenle okuyabileceğiniz, izleyebileceğiniz konuları ve de küresel sosyal hizmet alanları ve konularında –özellikle de sosyal hizmet ve sosyal refah alanlarında yol kat etmiş muasır medeniyetlerdeki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin paylaşımlarımızı sürdüreceğiz.

Lütfen sizler de görüş ve eleştirilerinizle desteklerinizi esirgemeyiniz.

 


Dünya Sosyal Hizmet Günü ve Posteri

Dünya Sosyal Hizmet Günü 2017, 21 Marttadır. Teması Sosyal Hizmet ve Sosyal Gelişimin üçüncü sütunu olan ‘Toplumu ve Çevresel Sürdürülebilirliği Destekleme’dir. Posteri buradan indirebilirsiniz.

 


Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 

KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı.

 

 


 

Askeri Sosyal Hizmet

Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Asker Aileleri ile Çalışma  / I. Artan

(Askeri Sosyal Hizmet)

Her aile sisteminin kendine özgü durumları ve  yaşadıkları stres ve kaygılar farklılık arzeder. Bu sebeplerden askerin ve ailesinin sosyal çevreleri içinde ayrı ayrı değerlendirilip her sistemin kendi yapısı içinde proğramlar geliştirilmeli, toplumun mevcut ve potansiyel kaynakları bu yönde değerlendirilmelidir.

            Askeri personel ve er ve erbaşların, gazilerin sayısı giderek artmaktadır, buna paralel olarak  psikososyal hizmetlerin de ivedilikle arttırılması, asker ve aillerine gerekli sistematik desteğin profesyonel anlamda sunulması önemlidir. Askerlik hizmetinin her aşamasında, klinik sosyal hizmet uzmanı asker ailesine desteğini sunarak aile fonksiyonlarını ve sorunlarla başetme becerisini destekler.  Home  Aile  Cocuk  Ergen  Cocuk Istısmari  Psikoterapi  Sosyal Hizmet  Adli Sosyal Hizmet  Türkiye-SHU  Guc ve Istismar  Egitim Psikolojisi  PrisonWork  Hakkimizda  Baglantilar