Çocukla Görüşme Teknikleri ANATOMİK ÇİZİMLER

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu 

III. Bölüm

Anatomik Çizimler

Anatomik çizimler yetişkinlerin ve çocukların erkeklerin ve kadınların, farklı gelişim aşamalarında – yaşlı, yetişkin, okul çağı, ve anaokulu yaşlarında, çıplak ve birincil ve ikincil seks karakteristikleri resimleridir.