Adli Sosyal Hizmet ve Uzmanı

Adli Sosyal Hizmet ve Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı olarak, kaçınılmaz bir şekilde çeşitlilik gösteren bireylerin ailelerin ya da mahalli grupların sosyal / çevresel ve yasal sorunlarla etkilenmeleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Yoksulluk, evsizlik, ana-baba boşanmaları, toplum ve aile şiddetine maruz kalmalar, çocuk-genç ya da kriminal suçlu müracaatçıların yüz yüze kaldıkları en zor şeylerden sadece birkaçıdır. Bu düzenlemelerin çeşitliliğinde ön saftaki sosyal hizmet uzmanları (mahalli bazlı çocuk ve aile hizmetleri, sağlık, eğitim, çocuk refahı, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal servisler, çocuk-genç adalet sistemi, ve kriminal adalet sistemi ) legal sorunlar dahil, çoklu problemleri olan müracaatçılarla günlük etkileşime girmektedir.

Adli Sosyal Hizmet iki mesleki uygulamanın birleşiminde (hukuk ve sosyal hizmet) ve her ikisinin de muhatabın mağduriyetini giderme, onun haklarını koruma ve bir anlamda adaletin gerçekleşmesinde işlevsel bir arayüzey olarak değerlendirilebilir.