Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon / Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon / Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi

Bugünkü podcastimizde Lisanslı bağımsız klinik sosyal hizmet uzmanı Mark Meier’la sosyal hizmet uzmanı ve depresyon hakkında konuştum. Depresyon günlük işlevleri, iş-okul ve kişilerarası ilişkileri etkileyen biyopsikososyal bozukluktur. Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. ABD’de insanların yüzde 18’inin hayat boyu en az bir kez depresyon bozukluğu geçirdiği rapor edilmiştir (Kessler et al, 2005). Depresyon çoğu insan için konuşma terapisi, ilaç ya da her ikisini birlikte alarak başarıyla tedavi edilebilir.
Bugünkü podcastimizde, Mark’la sosyal hizmet uzmanlarının sıradan insanlardan nasıl üç kat daha fazla depresyon geçirme eğiliminde olduklarını konuştuk. Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel ve mesleki sorumluluklarının onların depresyonu üzerindeki etkileri, sosyal hizmet okulunun rolü, şirketler ve meslektaşlarının tedavi almalarındaki destekleri hakkında konuştuk. Mark depresyonla ilgili kişisel deneyimlerini, intiharla ilgili fikirlerini ve takiben hastane işlemlerine ilişkin bilgileri bizimle paylaştı. Konuşmamızı sosyal hizmet uzmanları ve depresyona ilişkin sosyal hizmet okulunun hangi programlar ya da kurslar (seminerler) sunabileceğine dair tartışmayla sonlandırdık.

Dinle
Imdat Artan

Yazar: Imdat Artan

En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir –John Dewey /