Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi: Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi

Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi: Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi

  Sosyal hizmet Podcastimizin bugünkü bölümünde savunmasız ve ezilmiş nüfusla çalışmada psikodinamik teoriyi değerli kılanın ne olduğu sorusunun cevabını arayacağız.
Konuğum, Simith Akademisi sosyal hizmet profesörü Joan Berzoff ile konuşmaktran heyecan duydum, çünkü o psikodinamik uygulamada bir uzmandır ve bu durumu 2012’de yayınlanan kitabında (Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations) vurgulamaktadır. Bugünkü söyleşide Dr. Berzoff’a psikodinamik teoriyi savunmasız, risk altındaki ve ezilmiş nüfusla çalışmada faydalı ya da değerli yapan yaklaşımın ne olduğunu sordum. Müracaatçı yaşamında sembolik olan o şey için terapistler neden özenle ilgilenmelidir? Dr. Berzoff ilginin psikoterapideki önemi; içyüzünü anlamayı kullanma; okul bazlı psikodinamik uygulama programları; insanların neden temel sosyal hizmet uygulamalarını psikodinamik uygulama olarak düşünmediklerini ve temel ihtiyaçları karşılanamayan müracaatçılarla çalışırken içgörü kazandırma rolünün nasıl canlandırılacağı konuları hakkında konuştu.

dinle