Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinin bugünkü epizodu uygulayıcıların ve destekçilerinin kendi bölgelerinde yüz yüze oldukları sosyal sorunları tespit etme arzuları ile tutkuyla iyi araştırma yapma isteklerini nasıl dengelemek gerektiğine dairdir. Konuklarım Corey Shdaimah ve Sanford Schram’dır ve onlar 2011’de Columbia Üniversitesi  tarafından yayınlanan Change Research: A Case Study on Collaborative Methods for Social Workers and Advocates adlı eserin yazarıdırlar.

Bugünkü sosyal hizmet podcastinde, Corey ve Sandy Participatory Action Research (PAR) ve Community-Based Participatory Research (CBPR) kendi toplumlarındaki çalışmalarını arasındaki farkı tartıştılar ve aslında PAR çalışması yapmanın ne kadar zor olduğuna dair örnekler verdiler. Araştırma ve uygulama arasında köprü kurmanın gerekliliği ve bu durumun onları kitap yazmaya (Değişim Araştırması)  nasıl motive ettiği hakkında konuştular. Konuşmamız süresince Sandy ve Corey mastır ve doktora sınıflarında (aşamalarında) gerekli olan çok sayıda harika fikirler sundular

dinle
Imdat Artan

Yazar: Imdat Artan

En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir –John Dewey /