Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet: Dr. Elaine Congress ve J.D. Fernando Chang-Muy İle Söyleşi

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet:  Dr. Elaine Congress ve J.D. Fernando Chang-Muy İle Söyleşi

Bugünkü epizotta Dr. Elaine Congress ve JD Fernando Change Muy ile 2008 yılında Springer yayıncılıktan Social Work with Immigrants and Refugees: Legal Issues, Clinical Skills and Advocacy. Adlı kitapları hakkında konuştuk. Bir kitapta göçmen ve sığınmacılarla çalışmada yasal ve sosyal hizmet uzmanı perspektiflerine sahip olmanın neden önemli olduğunu düşündükleri hakkında konuştuk. Aynı zamanda legal sistem ve sosyal servisler arasında arayüzey, göçmen ve sığınmacılara yardım ederken sosyal hizmet uzmanı ve avukatların nasıl birlikte çalışabilecekleri ve politik seviyede profesyonellerin göçmen ve sığınmacıları savunabilecekleri bazı yollar hakkında konuştuk. Elaine ve Fernando konuşmamızı bugünkü podcasimizde ve kitapta tartıştığımız kavramların ABD dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar için uygulanabileceğine dair bazı fikirlerle tamamladılar.

dinle

Imdat Artan

Yazar: Imdat Artan

Teoriden Uygulamaya profesyonel sosyal hizmet mesleği ve disiplinine dair her şey..