İNTİHAR RİSKİ OLAN İNSANLARLA SÖZLEŞME: DR. DANA ALONZO İLE SÖYLEŞİ

İNTİHAR RİSKİ OLAN İNSANLARLA SÖZLEŞME: DR. DANA ALONZO İLE SÖYLEŞİ

Bugünün epizodunda, Dana ve ben ruh sağlığı servislerinde intihar riski altındaki insanlarla ilgilenmekten söz ediyoruz. Sonra bir çeşit etrafından dolandık ve birtakım bariyerler, yardım aramada sistematik bariyerlerden söz ettik. Bu intihar girişimi olan müracaatçılara kaşı klinisyenlerin tutumu, tedavilerin uygulanabilirliği, lisansüstü profesyonellerin eğitimini içermektedir ve intihar girişimi olan insanların (ya da gerçekten ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma arayışında olan herkes) yapabileceği şeyler hakkında konuştuk. Umuyorum ki bu epizottan gerçekten haz duyacaksınız ve halihazırda intihar girişimi olan insanlarla çalışıyor olun ya da olmayın bundan bir şeyler çıkaracaksınız, çünkü, intihar girişimi olan insanlarla çalıştıysanız ya da henüz çalışmıyorsanız bile ruh sağlığı hakkında doğru olan şeylerden biridir.

dinle

Imdat Artan

Yazar: Imdat Artan

Teoriden Uygulamaya profesyonel sosyal hizmet mesleği ve disiplinine dair her şey..