HAYIRSEVERLİK ‘TEN SOSYAL HİZMET’E ÇOCUK DAHİL KORUMA (MA) BOYUTU VE BİR YUTTURMA

HAYIRSEVERLİK ‘TEN SOSYAL HİZMET’E
ÇOCUK DAHİL KORUMA (MA) BOYUTU
VE BİR YUTTURMA

SOSYAL İNCELEME RAPORU;
SOSYAL ÇALIŞMA (MA) GÖREVLİSİ;
ANAYASA’YA AYKIRLIKLAR,
AFGANİSTAN ÖTESİ BİR DURUM

Aile ve Sosyal Politikalar (?)Bakanlığı ;
Sosyal Hizmet Merkezleri” gibi Yönetmelikler, Oluşan Keyfilikler
TESPİT, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Nihat TARIMERİ
Sosyal Hizmet Uzmanı
*Zürih Gençlik Savcılığı (eski) Sosyal Hizmet Uzmanı
Bütünü kavramayan, parçanın işlevini anlayamaz.

GİRİŞ
1.Günümüzde internet ve digital gibi bir ortamın oluşturulması her türlü bilgiye ulaşımı da daha kolaylaştırdı.Böyle bir gelişme özellikle kamusal açıdan ayrı bir önemi de arttırdı..Sosyal medya gibi ayrı bir bilgi ve iletişim şekli oluşurken bu alanda çeşitli doğru ve yanlış bilgilere ulaşabilmek de aynı zamanda söz konusu.Bunların arasında doğru bilgilerden ve görüşlerden yola çıkıldığı takdirde
ise ek bir önem daha da arttı..Bu aynı zamanda vergi verence karşılaşılan harcamaların “İdare” tarafından yönetimi ve sunulması ; hizmet alanlar için gerekli bir sorgulanma zemini de oluşturmaktadır.
2.İnternet gibi böyle bir gelişimin söz konusu olduğu ortamda geçenlerde tesadüfen bir bilgiye ulaşmam mümkün oldu.”TC.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı / İl Müdürleri İstişare Toplantısı-Ağustos 2014” başlıklı (Ek : 1) bir bilgiye sahip oldum.Bir bilgilenme için hazırlanmış bu sunum ile verilmiş bu bilgi anomim ve kaynağı tam olarak belli değildi. Ancak bilindiği gibi her bilgisayarın başına olduğu gibi bir çökme ve bazı bilgiler
de kayboldu.Ancak bazıları yeniden kazandırıldı. Kurtarılmış/kazanılmış olunan bu aleniyet özelliğinde ki bilgi ve Prof Dr.Tekin Akıllıoğu tarafından Aralık 2015 de yayımlanmış olan “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye” başlıklı bu çalışma , Sosyal Hizmetler ile ilgili söz konusu olan önemi de attırmıştır. Gene buna ek olarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ a yönelik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17.03.2016 yayınlanması ve bu yönetmelikte yer alan “Sosyal İnceleme Raporu/SİR” ve uygulamasına yönelik yapılmış olunan düzenlemelerin gene aynı yönde olması , bahse konu olan bu “Sosyal İnceleme Raporu”nun özelliğini ve bu raporlamanın kimin tarafından düzenlenilmesinin gerektiği bir durum da özellikle ortaya çıkmıştır. Devamı==>hsh

Nihat Tarımeri

Yazar: Nihat Tarımeri

Nihat TARIMERİ Sosyal Hizmet Uzmanı 1953’te doğdu 1978 Sosyal Hizmet Akademisinden Mezun oldu. Ankara Hastahanesi ve İzmir’de Trafik ve Travmatoloji Hastahanesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı. 1981 yılından sonra İsviçre Zürich’de madde bağımlılığı tedavisi ile ilgili gençlik danışma merkezinde ve de suça yönelen gençlerle ilgili Zürih Gençlik savcılığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 1990’da Türkiye’de BM Kalkınma Programı (UDNP) “ Sosydaş Entegrasyonu Projesi”nin bölge sorumlusu ve Dünya Bankasının istihdamla ilgili projelerinde danışman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen danışman ve çocuk gençlik hukuk konusunda bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evlidir.