HUKUK VE ADALET HİZMETİNE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN BAKIŞ

HUKUK VE ADALET HİZMETİNE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN BAKIŞ
SHU Nihat Tarımeri

GİRİŞ
Her yıl kasım aylarında çocuk haklarından, nisan aylarında ise çocuk bayramı ile çocuklar bilindiği gibi gündeme ele alınır.. Türkiye de yaşayan 30 milyona yakın çocuk ve gencin yanı sıra böyle bir çocukluk ve gençliği hatırlamak bu günler içindir.Fakat bugünden sonra hemen unutulmak için de bir güne dönüşmektedir.Halbuki ve özellikle çocukların korunup kollanması vede korunması için sosyal hizmet(ler) gibi uygulamalar ile birlikte adalet ,sağlık ,eğitim gibi temel hizmetlerin tamamlayıcı bir unsur olması bugünleri değil 364 gün sosyal hizmet(ler)i daha da önemli kılmaktadır.
Yapılan tercih,yaklaşım ve politika geliştirme ile kişilerin birbirleriyle ,toplumla ve devletler ilişkilerini düzenleyen bir düzen ve yönetim için var olan birliktelik “hukuk” gibi özellik ve uygulamalara da yansımaktadır.Gene kişiler ve topluluklar ile ilgili yoksunlukların ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik bir iyilik halini amaçlayan sosyal hizmet(ler) için bir birliktelik adalet hizmeti ve yürütmenin/yönetiminde de ayrıca temel bir parçasıdır.Özellikle insanoğlunun gelişimi ile gelinen nokta da hukuk ve sosyal devlet için birliktelik nitelik ve özelliği belirleyen temel bir unsurdur. “İnsan” ve “insanlık” için temel haklar gibi haklar bir bütündür. Hem bir kişinin kendisi hem yönetenler hemde uygulayıcılar için de yükümlü ve sorumlu kılmak bu açıdan bir önceliktir.. Devamı==>hush

Nihat Tarımeri

Yazar: Nihat Tarımeri

Nihat TARIMERİ Sosyal Hizmet Uzmanı 1953’te doğdu 1978 Sosyal Hizmet Akademisinden Mezun oldu. Ankara Hastahanesi ve İzmir’de Trafik ve Travmatoloji Hastahanesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı. 1981 yılından sonra İsviçre Zürich’de madde bağımlılığı tedavisi ile ilgili gençlik danışma merkezinde ve de suça yönelen gençlerle ilgili Zürih Gençlik savcılığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 1990’da Türkiye’de BM Kalkınma Programı (UDNP) “ Sosydaş Entegrasyonu Projesi”nin bölge sorumlusu ve Dünya Bankasının istihdamla ilgili projelerinde danışman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen danışman ve çocuk gençlik hukuk konusunda bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evlidir.