YENİ SOSYAL ÇALIŞMA (ma) GÖREVLİLERİ ve ÇOCUKLARIN “YÜKSEK” YARARLARINI, ESENLİKLERİNİ ENGELLEYEN AYKIRIKLIKLAR…

Durum

01.15.Temmuz.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun Tanımlar ile ilgili 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında “Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını” olarak “Sosyal çalışma görevlisi” olarak tanımlayan madde bilindiği gibi 13.06.2012 tarihinde TBMM’de değiştirilmiştir.
29.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6327 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 38 nci maddesinde yapılan bu tanım değişikliği ile ilgili düzenleme 03.07.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi “Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,” şeklinde yapılmıştır.
2.Böylece, Türk Ceza Kanunu’nun 31 inci maddesini uygulamaya yönelik Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kurulan “Çocuk Mahkemeleri” ve “Çocuk Ağır Ceza Mahkeme”lerinde ÇKK nun 34 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen “Sosyal Çalışma Görevlileri” arasına “sosyal çalışma/sosyal hizmetler” disiplini dışında “sosyoloji” gibi, “çocuk gelişimi” gibi, “öğretmenlik”, “aile ve tüketici bilimleri” gibi disiplin alanlarına yönelik eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensupları da katılmışlardır. Bunun sonucunda da;“Çocuk Koruma” başlığı altında “Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri” kurarak bu konuda dünyadaki tek örneği oluşturan ve bu mahkemelerde “Sosyal Çalışma Görevlilerine” yer vererek gene dünyada başka bir örneği olmayan bu kendine özgün uygulamaya yeni bir özgünlük daha kazandırılmıştır. Aslında “sosyal çalışma görevlisi” şeklinde yapılan adlandırma dahil teknik ve işlev açışından oluşan kavram kargaşaları da geliştirilmiştir. Ayrıca, dünyada “Gençlik” başlığı altına yürütülen uygulamayı da “Çocuk” başlığı altında 2005 yılından beri kendine özgün bir şekilde belirleyen “Çocuk Koruma Kanunu” kapsamındaki “korunma ihtiyacı olan çocuklar” ile ”suça sürüklenen” çocuklara yönelik “idare” tarafından verilmesi gereken Adalet/Yargısal ve Sosyal Hizmetler ile ilgili de yeni bir boyut getirilmiştir. Devamı==> scg

Nihat Tarımeri

Yazar: Nihat Tarımeri

Nihat TARIMERİ Sosyal Hizmet Uzmanı 1953’te doğdu 1978 Sosyal Hizmet Akademisinden Mezun oldu. Ankara Hastahanesi ve İzmir’de Trafik ve Travmatoloji Hastahanesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı. 1981 yılından sonra İsviçre Zürich’de madde bağımlılığı tedavisi ile ilgili gençlik danışma merkezinde ve de suça yönelen gençlerle ilgili Zürih Gençlik savcılığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı. 1990’da Türkiye’de BM Kalkınma Programı (UDNP) “ Sosydaş Entegrasyonu Projesi”nin bölge sorumlusu ve Dünya Bankasının istihdamla ilgili projelerinde danışman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen danışman ve çocuk gençlik hukuk konusunda bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evlidir.