Adli Sosyal Hizmet


Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir – ARISTOTELES

 

”Çocuk savcılıkları üzerine Uluslararası bir değerlendirme”

Dr.Ursina Weidkuhn Uluslararası Danışman, Eski Çocuk Hakimi ve Savcısı, İsviçre

Profesör, bu takdim için teşekkür ederim (ayrıca UNICEF ve Türkiye Cumhuriyetine de aynı şekilde teşekkür ederim). Jüvenil adalet sistemleri hakkında sizinle birtakım düşünceler paylaşmak bir onur ve zevktir.

Ben çocuk savcılık büroları hakkında konuşacağım. Profesörün halihazırda dediği gibi, jüvenil adalet sisteminin anlamı yetişkin sisteminden farklı bir sistemler aramaktır, biz yasayla çatışmaya düşen ergenler (juveniles) için nasıl başedebileceğimize (dair) spesifik sistemler arıyoruz.. Bunun anlamı özel hukuktur (halihazırda bir hukuk olarak yasallaştırdınız), süreçler, kurumlar, cezaevleri; fakat aynı zamanda, benim düşüncem, özel çocuk savcılığı büroları. Mektuba ilişkin, UNICEF için halihazırda yazıyor olduğum bir rapordan size dünyanın farklı alanlarından bazı örnekler ve fikirler sunacağım.


Adli Sosyal Hizmet ve Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı olarak, kaçınılmaz bir şekilde çeşitlilik gösteren bireylerin ailelerin ya da mahalli grupların sosyal / çevresel ve yasal sorunlarla etkilenmeleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Yoksulluk, evsizlik, ana-baba boşanmaları, toplum ve aile şiddetine maruz kalmalar, çocuk-genç ya da kriminal suçlu müracaatçıların yüz yüze kaldıkları en zor şeylerden sadece birkaçıdır. Bu düzenlemelerin çeşitliliğinde ön saftaki sosyal hizmet uzmanları (mahalli bazlı çocuk ve aile hizmetleri, sağlık, eğitim, çocuk refahı, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal servisler, çocuk-genç adalet sistemi, ve kriminal adalet sistemi ) legal sorunlar dahil, çoklu problemleri olan müracaatçılarla günlük etkileşime girmektedir.

Adli Sosyal Hizmet iki mesleki uygulamanın birleşiminde (hukuk ve sosyal hizmet) ve her ikisinin de muhatabın mağduriyetini giderme, onun haklarını koruma ve bir anlamda adaletin gerçekleşmesinde işlevsel bir arayüzey olarak değerlendirilebilir.


Adli Sosyal Hizmet Nedir?

Adli sosyal hizmet, sosyal hizmetin hukuk ve yasal sistem konuları ve sorularıyla ilgili uygulamasıdır. Bu bizim mesleğimizin özelliğidir; klinik ve psikiyatrik hastanelerde kriminal sanıkların yetenek ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin daha da ötesine gider. Daha geniş bir tanımlamayla, sosyal hizmet uygulaması yasal konular ve dava ile bağlantılı kriminal ve sivil her yolu kapsar. Çocuk koruma konuları, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma, çocuğun yerleştirilmesi ve eş istismarında yerleştirme, çocuk-genç ve yetişkin adli hizmetleri, düzeltmeler ve zorunlu iyileştirmeler, bütün bunlar bu tanım altında yer alır.


Afganistan silsilesinde Çocuklar için Adalet

Sosyal İnceleme Raporu – Çocukların Koşullarını Anlamak

Çocuk adalet sisteminin ana hedefine ulaşması için çocukların yasalarla çatışmasında çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için sosyal hizmet uzmanının rolünün çocuk adaletinde kurumsallaşması gerekmektedir. Sosyal hizmetlere erişim ile polis, çocuk savcıları ve çocuk hâkimleri uzman önerilerinden duruma bakış ve çocuğun rehabilitasyonu en uygun değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin hayata geçirilmesinde faydalanabilirler.


Dünyada ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

(Social enquiry reports (SER) / Social inquiry reports (SIR) or Presentence investigation reports (PSIRs) or Social investigation reports (SIR))

Çocuk Mahkemeleri dünyada ilk olarak ABD’de kurulmuş ve daha Sonra İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul görmüştür. Türkiye’de bu anlamdaki çalışmalar daha çok batılılaşma bağlamında ve Avrupa ile bütünleşme amaçlı yürütülmektedir.

John Dewey 1899’da En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise, aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir diyordu.

Amerikan çocuk refahı alanında 1820 ve 1935 yılları arasında, iki ayırt edici zaman periyodu vardır, birincisi 19 yüzyılın başlarında başlar ve Sivil Savaşla sonlanır. İkincisi 1870’te başlar ve 1930’larda sonlanır. Amerikan çocuk-genç refahını geçmişte yeniden inşa etmesi kritik öneme sahiptir, zira tarihçi Peter Stearns’in de konuyu tartıştığı gibi periyotizasyon “tarihçilerin temel katkısı değişimi anlamaktır” (Stearns 1982, 14). Kronolojik olarak değişimle ilgili örnekler sağlamak o anın gücünü, politikalara etkisini ve aynı şekilde bağlantılı olarak toplumda yarattığı değişimin etkilerini gösterir.


Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet:  Dr. Elaine Congress ve J.D. Fernando Chang-Muy İle Söyleşi

Bugünkü epizotta Dr. Elaine Congress ve JD Fernando Change Muy ile 2008 yılında Springer yayıncılıktan Social Work with Immigrants and Refugees: Legal Issues, Clinical Skills and Advocacy. Adlı kitapları hakkında konuştuk. Bir kitapta göçmen ve sığınmacılarla çalışmada yasal ve sosyal hizmet uzmanı perspektiflerine sahip olmanın neden önemli olduğunu düşündükleri hakkında konuştuk. Aynı zamanda legal sistem ve sosyal servisler arasında arayüzey, göçmen ve sığınmacılara yardım ederken sosyal hizmet uzmanı ve avukatların nasıl birlikte çalışabilecekleri ve politik seviyede profesyonellerin göçmen ve sığınmacıları savunabilecekleri bazı yollar hakkında konuştuk. Elaine ve Fernando konuşmamızı bugünkü podcasimizde ve kitapta tartıştığımız kavramların ABD dışındaki ülkelerde yaşayan insanlar için uygulanabileceğine dairbazı fikirlerle tamamladılar


Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi

 Madde kullanımı bütün toplumlarda hızla yaygınlaşmaktadır. Öte yandan birçok insan bu sorunla başedebilmek için servet harcamayı göze almasına rağmen çoğunlukla sorunla başedememekte ve önceleri tamamen hazza yönelik başlayan maceralar hazin şekilde sonuçlanmaktadır. Gerek işgücü kayıpları ve gerekse ailelerin parçalanmasına ve dolayısı ile maddi ve manevi çok ciddi kayıplara neden olan bu sorunlarla başetmede en etkili yollardan biri madde bağımlılarına yönelik motivasyonel görüşme teknikleriyle en etkili sonuçlar alınabilmektedir. başta ruh sağlığı profesyonelleri olmak üzere eğitimcilerden tabiplere kadar birçok meslek adamı motivasyonel görüşme tekniklerini kullanılmaktadır. Cezaevleri ve denetimli serbestlik merkezleri de motivasyonel görüşmenin kullanımı açısından en uygun ortamlar olarak değerlendirilebilir.
Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastimiz motivasyonel görüşme üçüncü baskı hakkında olacak. Bugünün epizodunda Profesör Dr.Mary Velasquez ile konuştum. Toplumsal liderlikte yüzyılın profesörüdür. Professional and Corporate Excellence and Director of the Health Behavior Research and Training Institute at the University of Texas at Austin. Dr. Velasquez eğiticiler ağında motivasyonel görüşme eğiticiliği yapmaktadır ve Motivasyonel Görüşme 3. baskısı için değişim bilgilendirici araştırmaya dâhil oldu. Bugünkü söyleşide Mary Motivasyonel Görüşmeye nasıl dâhil odluğu, Motivasyonel görüşmenin yenilenen versiyonunda nelerin değişip nelerin aynı kalıdğı, DARN CATS, 4 değişim süreci ve insanların 15 dakikadan daha kısa sürede motivasyonel görüşme deneyimini nasıl yaşayacakları hakkında konuşacak.


Mahkemede Sosyal Hizmet Uzmanları: Prof. Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Bugünkü söyleşimizde Allan ve ben sosyal hizmet uzmanı için “mahkemede hazır” olmanın ne anlama geldiği hakkında konuştuk, özellikle işi mahkemeye dahil olmak olmayan sosyal hizmet uzmanları için. Allan müracaatçı gizliliği ve müracaatçı ayrıcalığı arasındaki farklılık, şahit olmak ve eksper şahit olmak arasındaki farklılık ve yasal ilerleme ile disiplinle ilgili ilerleme arasındaki farklılıklar hakkında konuştu. Mahkeme celbi geldiğinde sosyal hizmet uzmanlarının nasıl cevap vermeleri gerektiğine dair bazı ipuçları verdi. Ona mahkeme sorgulamasında ve karşı sorgulamada müracaatçılar için en stresli kısmının ne odluğunu sordum. Sosyal hizmet uzmanlarının bunun için nasıl hazırlandıkları hakkında konuştuk, karşı sorgulamada zor sorularla baş etme stratejileri de dâhil. Konuşmamızı daha fazlasını bilmek isteyen sosyal hizmet uzmanları için Allan’in sunduğu ek referanslar ve kaynaklarla sonlandırdık.