Adli Sosyal Hizmet

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir – ARISTOTELES

Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerdeki adli sosyal hizmet uygulamaları, uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıklar, bunların nedenleri, hangi faktörlerin etkili olduğu, Türkiye’nin Avrupa kapısında neden bekletildiği ve ne gibi çalışmaların yapılmadığı, sorunların aşılması için neler yapılabileceği, mahkeme koridorları ve bu koridorlarda başta çocuk istismarı olmak üzere istismara uğrayanların nasıl karşılandığı, ne tür hizmetlerin yerine getirildiği veye neden getirilemediği konuları detayları ile tartışılacak ve sosyal hizmet bilgi ve bilincinin neden önemli olduğu ve bu bilincin gelişmesinin kimlerin menfaatine dokunduğu ve hangi nedenlerle kimlerin bu bilincin gelişimine engel olmaya çalıştıkları konuları yer alacaktır.


Adli Sosyal Hizmet Nedir?

Adli sosyal hizmet hukuk ve yasal sistem ile ilgili konular ve sorunlarla sosyal hizmetin uygulamasıdır. Bu bizim mesleğimizin özelliğidir; klinik ve psikiyatrik hastanelerde kriminal sanıkların yetenek ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin daha da ötesine gider. Daha geniş bir tanımlama sosyal hizmet uygulaması yasal konular ve dava ile bağlantılı kriminal ve sivil her yolu kapsar. Çocuk koruma konuları, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma, çocuğun yerleştirilmesi ve eş istismarında yerleştirme, çocuk-genç ve yetişkin adli hizmetleri, düzeltmeler ve zorunlu iyileştirmeler, bütün bunlar bu tanım altında yer alır.


Adli Sosyal Hizmet ve Adli Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı olarak, kaçınılmaz bir şekilde çeşitlilik gösteren bireylerin ailelerin ya da mahalli grupların sosyal / çevresel ve yasal sorunlarla etkilenmeleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Yoksulluk, evsizlik, ana-baba boşanmaları, toplum ve aile şiddetine maruz kalmalar, çocuk-genç ya da kriminal suçlu müracaatçıların yüz yüze kaldıkları en zor şeylerden sadece birkaçıdır. Bu düzenlemelerin çeşitliliğinde ön saftaki sosyal hizmet uzmanları (mahalli bazlı çocuk ve aile hizmetleri, sağlık, eğitim, çocuk refahı, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal servisler, çocuk-genç adalet sistemi, ve kriminal adalet sistemi ) legal sorunlar dahil, çoklu problemleri olan müracaatçılarla günlük etkileşime girmektedir.


Mahkemede Sosyal Hizmet Uzmanları: Prof. Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Bugünkü söyleşimizde Allan ve ben sosyal hizmet uzmanı için “mahkemede hazır” olmanın ne anlama geldiği hakkında konuştuk, özellikle işi mahkemeye dahil olmak olmayan sosyal hizmet uzmanları için. Allan müracaatçı gizliliği ve müracaatçı ayrıcalığı arasındaki farklılık, şahit olmak ve eksper şahit olmak arasındaki farklılık ve yasal ilerleme ile disiplinle ilgili ilerleme arasındaki farklılıklar hakkında konuştu. Mahkeme celbi geldiğinde sosyal hizmet uzmanlarının nasıl cevap vermeleri gerektiğine dair bazı ipuçları verdi.


AFGANİSTAN’DA  ÇOCUKLAR İÇİN ADALET

Sosyal İnceleme Raporu – Çocukların Koşullarını Anlamak

Çocuk adalet sisteminin ana hedefine ulaşması için çocukların yasalarla çatışmasında çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için sosyal hizmet uzmanının rolünün çocuk adaletinde kurumsallaşması gerekmektedir. Sosyal hizmetlere erişim ile polis, çocuk savcıları ve çocuk hâkimleri uzman önerilerinden duruma bakış ve çocuğun rehabilitasyonu en uygun değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin hayata geçirilmesinde faydalanabilirler.


Dünyada ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

(Social enquiry reports (SER) / Social inquiry reports (SIR) or Presentence investigation reports (PSIRs) or Social investigation reports (SIR))

Çocuk Mahkemeleri dünyada ilk olarak ABD’de kurulmuş ve daha Sonra İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul görmüştür. Türkiye’de bu anlamdaki çalışmalar daha çok batılılaşma bağlamında ve Avrupa ile bütünleşme amaçlı yürütülmektedir.

John Dewey 1899’da En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise, aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir diyordu.


Çocuk savcılıkları üzerine Uluslararası bir değerlendirme

Dr.Ursina Weidkuhn Uluslararası Danışman, Eski Çocuk Hakimi ve Savcısı, İsviçre

Profesör, bu takdim için teşekkür ederim (ayrıca UNICEF ve Türkiye Cumhuriyetine de aynı şekilde teşekkür ederim). Jüvenil adalet sistemleri hakkında sizinle birtakım düşünceler paylaşmak bir onur ve zevktir.

Ben çocuk savcılık büroları hakkında konuşacağım. Profesörün halihazırda dediği gibi, jüvenil adalet sisteminin anlamı yetişkin sisteminden farklı bir sistemler aramaktır, biz yasayla çatışmaya düşen ergenler (juveniles) için nasıl başedebileceğimize (dair) spesifik sistemler arıyoruz..