Adalet kaybederse insanoğlunun yeryüzünde varoluşu hiç bir değer taşımaz—Kant

Bir toplumda haklı olan değil güçlü olan kazanıyorsa, karar organları, güçlü olanın aslında haklı olmadığını ancak güçsüzün haklılığını, kanıtlama bilgi, beceri ve kanıtları sağlama ve koruma gücünden mahrum olduğunu bildikleri halde birşey yapmıyor ya da yapamıyorlarsa, devlete paralel güçler varsa ya da oluşmasına izin veriliyorsa, toplumu ve sistemi koruması gerekenler güçlerini ve silahlarını bu amaca uygun kullanmıyorlarsa ya da kullanmak zorunda olmadıkları hissiyatı taşıyorlarsa orada sadece adaletin edebiyatı yapılır — İmdat ArtanAdli Görüşme

Adli görüşme çocuğun tanık ya da yaşamış olabileceği muhtemel olay(lar) hakkında detaylı bilgi edinmek niyetiyle çocukla yapılandırılmış konuşmadır.

Adli görüşmecinin Birincil ve yegane rolü olayın kanıtlarını toplamaktır. Oysa terapide delilleri toplamanın aksine amaç yardım etmektir; terapistler hangi yaklaşımın daha çok terapötik olduğuna karar vermeden önce müracaatçılarının gerçeklerine hangi yaklaşımın en iyi geleceğini belirlemeleri gerektiğini bilirler.

Adli görüşmedeki amaçlar:

1. çocuktan belki kriminal inceleme için faydalı olabilecek bilgi elde etmek;

2. çocuğun güvenli yaşam koşullarını belirlemek (ne kadar güvenli-uygun);

3. bu bilgiyi elde etmek ya istismar ya da ihmalle ilgili şüpheyi pekiştirecek veya iddiaları çürütecektir.

4. tıbbi tedavi ve psikolojik desteğe ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmek.

devamı=> Detaylarıyla yakında burada


Çocuk Koruma Hizmetleri

Çocuk Mahkemeleri: Çocuğun Yüksek Yararı, Sosyal İnceleme Raporları / Denklem Nasıl İşliyor?

Yeterlilik yasal düzenleme ile verilen görev, yetki ve sorumluluklarla değil, bilgi beceri ve deneyimle kazanılan, süpervizyonla desteklenen profesyonelliktir. Dolaysıyla örneğin yasayla düzenlenen sosyal çalışma görevlisi yetkisine sahip olabilirsiniz ancak mesleki anlamda bu yetkiyi kullanabilecek yeterliliğe sahip olmayabilirsiniz ancak yasal yetkinize dayanarak yaptığınız çalışmanın sonuçlarından sorumlusunuz. Öte yandan bilgi, beceri ve diğer nitelikler bakımından sosyal inceleme raporu düzenleme yeterliliğine sahip bir sosyal hizmet uzmanı ÇKK’na göre sosyal inceleme raporu düzenleme yetkisine sahip değil ve mahkeme kendisinden talep ettiği takdirde bu kanun gereğince rapor düzenleyemeyeceğini ifade edebilir.


Adli Sosyal Hizmet Nedir?

Adli sosyal hizmet hukuk ve yasal sistem ile ilgili konular ve sorunlarla sosyal hizmetin uygulamasıdır. Bu bizim mesleğimizin özelliğidir; klinik ve psikiyatrik hastanelerde kriminal sanıkların yetenek ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin daha da ötesine gider. Daha geniş bir tanımlama sosyal hizmet uygulaması yasal konular ve dava ile bağlantılı kriminal ve sivil her yolu kapsar. Çocuk koruma konuları, ayrılma, boşanma, ihmal, ebeveynlik haklarını sonlandırma, çocuğun yerleştirilmesi ve eş istismarında yerleştirme, çocuk-genç ve yetişkin adli hizmetleri, düzeltmeler ve zorunlu iyileştirmeler, bütün bunlar bu tanım altında yer alır.


Adli Sosyal Hizmet ve Adli Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı olarak, kaçınılmaz bir şekilde çeşitlilik gösteren bireylerin ailelerin ya da mahalli grupların sosyal / çevresel ve yasal sorunlarla etkilenmeleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Yoksulluk, evsizlik, ana-baba boşanmaları, toplum ve aile şiddetine maruz kalmalar, çocuk-genç ya da kriminal suçlu müracaatçıların yüz yüze kaldıkları en zor şeylerden sadece birkaçıdır. Bu düzenlemelerin çeşitliliğinde ön saftaki sosyal hizmet uzmanları (mahalli bazlı çocuk ve aile hizmetleri, sağlık, eğitim, çocuk refahı, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal servisler, çocuk-genç adalet sistemi, ve kriminal adalet sistemi ) legal sorunlar dahil, çoklu problemleri olan müracaatçılarla günlük etkileşime girmektedir.


Mahkemede Sosyal Hizmet Uzmanları: Prof. Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Bugünkü söyleşimizde Allan ve ben sosyal hizmet uzmanı için “mahkemede hazır” olmanın ne anlama geldiği hakkında konuştuk, özellikle işi mahkemeye dahil olmak olmayan sosyal hizmet uzmanları için. Allan müracaatçı gizliliği ve müracaatçı ayrıcalığı arasındaki farklılık, tanık olmak ve eksper tanık olmak arasındaki farklılık ve yasal ilerleme ile disiplinle ilgili ilerleme arasındaki farklılıklar hakkında konuştu. Mahkeme celbi geldiğinde sosyal hizmet uzmanlarının nasıl cevap vermeleri gerektiğine dair bazı ipuçları verdi.


AFGANİSTAN’DA  ÇOCUKLAR İÇİN ADALET

Sosyal İnceleme Raporu – Çocukların Koşullarını Anlamak

Çocuk adalet sisteminin ana hedefine ulaşması için çocukların yasalarla çatışmasında çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için sosyal hizmet uzmanının rolünün çocuk adaletinde kurumsallaşması gerekmektedir. Sosyal hizmetlere erişim ile polis, çocuk savcıları ve çocuk hâkimleri uzman önerilerinden duruma bakış ve çocuğun rehabilitasyonu en uygun değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin hayata geçirilmesinde faydalanabilirler.


Dünyada ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

(Social enquiry reports (SER) / Social inquiry reports (SIR) or Presentence investigation reports (PSIRs) or Social investigation reports (SIR))

Çocuk Mahkemeleri dünyada ilk olarak ABD’de kurulmuş ve daha Sonra İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul görmüştür. Türkiye’de bu anlamdaki çalışmalar daha çok batılılaşma bağlamında ve Avrupa ile bütünleşme amaçlı yürütülmektedir.

John Dewey 1899’da En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise, aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir diyordu.


Çocuk savcılıkları üzerine Uluslararası bir değerlendirme

Dr.Ursina Weidkuhn Uluslararası Danışman, Eski Çocuk Hakimi ve Savcısı, İsviçre

Profesör, bu takdim için teşekkür ederim (ayrıca UNICEF ve Türkiye Cumhuriyetine de aynı şekilde teşekkür ederim). Jüvenil adalet sistemleri hakkında sizinle birtakım düşünceler paylaşmak bir onur ve zevktir.

Ben çocuk savcılık büroları hakkında konuşacağım. Profesörün halihazırda dediği gibi, jüvenil adalet sisteminin anlamı yetişkin sisteminden farklı bir sistemler aramaktır, biz yasayla çatışmaya düşen ergenler (juveniles) için nasıl başedebileceğimize (dair) spesifik sistemler arıyoruz..