Aile ve Toplum


Aile toplumun en küçük birimi ve en temel yapı taşıdır. En küçük kurumu, en önemli sistemidir. Toplumlar varlığını, gelişip uygarlaşmasını, birlik ve beraberliğini, kültürünü, köklü ve sağlam yapıya sahip ailelere borçludur. Çocuğun fiziksel olduğu kadar psikolojik ve sosyal gelişimi de öncelikle içinde büyüdüğü ailede şekillenir. Sağlam ve güvenli aile ortamında büyümeyen çocukların psiko sosyal gelişimi de olumsuz etkilenir. Aile içindeki ilişkiler, iletişim şekli, aile bireylerinin rol ve statüleri, anne – baba figürü çocuğun gelişimi ve rol seçiminde etkili olmaktadır ve çocuğun kişilik gelişiminde de aile çok önemli paya sahiptir. Günümüzün ailesi çekirdek aile dediğimiz anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Geniş anlamda Türk ailesinde anne, baba, amcalar, halalar, teyzeler, dayılar, dede, babaanne ve(ya) anneanneyi de içerebilmektedir. Aile bireylerinin yeme-içme, barınma, sevgi ve şefkat, güven ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ilişkilerin yaşandığı bir ortamdır. Gene modern toplumda özellikle endüstrinin gelişmesi ve kadının üretime katılmasıyla ekonomik anlamda asgari düzeyde olsa bile kendine yeter hale gelmesiyle boşanmaların artması ve çeşitli sebeplerle anne ya da babanın terk ya da ölümü sonucu parçalanmış aileler var. Ailenin parçalanması çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yapmakla birlikte bazen parçalanma kaçınılmazdır ve hatta aile istismarcı anne ya da baba varsa bu ayrılma çocuğun sosyal gelişimi için daha faydalı bile olabilmektedir. Özellikle çocuğun çok küçük yaşlarda kreş ve anaokulları ile tanışmasının kaçınılmaz olduğu günümüzde ailenin de işlevlerinde önemli değişiklikler olmaktadır. Ayrıca Türkiye için belki daha pek gündemde olmamakla birlikte gelişmiş ülkelerde gerek erkeklerin evlilik olayına yanaşmak istememeleri gerekse kadınların çeşitli sebeplerle evlenmeden çocuk sahibi olmak istemeleri sonucu baba figürüyle tanışmayan çocukların sayısı hızla artmaktadır. Sanayi toplumu her ne kadar ailenin bir çok işlevini okullara yüklese de çocuğun psiko sosyal gelişiminde ailenin rolü önemini korumaktadır. Ve özellikle güven ve sevgi kavramlarının profesyonel bakımda hiç bir zaman bakımda verilenin yerini alamayacağı uzun yıllara dayanan gözlem ve deneyimlerimizle sabittir. İleriki zamanlarda aile yaşamının ruh sağlığımız üzerindeki önem ve etkilerini, aile bireyleri arasındaki ilişkiler ve çatışmaları, çocuk yetiştirme yöntemleri, eğitim ve disiplin, aile içindeki çatışmaların sorun haline gelmeden nasıl çözümlenebileceği gibi her yaştan ve her eğitim düzeyinden aile bireylerinin ilişkilerini konu edinmeyi amaçlıyoruz.


Ailede Şiddet Ne midir?

Hepimiz biliyoruz ki zorbalıktır …

  • Düşünün … bütün zamanınızı bir zorba ile yaşıyorsunuz, fakat onu terk etmekten çok korkuyorsunuz.

  • Düşünün … gece uyumaktan korkuyorsunuz, sabah uyanmaktan korkuyorsunuz.

  • Düşünün … yemekten, ısınmaktan ya da uyumaktan mahrum ediliyorsunuz.

  • Düşünün … yumruklanıyorsunuz, tokatlanıyorsunuz, vuruluyor, dövüyorsunuz, çimdikleniyor ve tekmeleniyorsunuz.


İstismar Edilen Yakınınız, Arkadaşınız, ya da İş Arkadaşınız İçin Güvenlik Planı

Partneri Tarafından İstismar Edilen Yakınınız, Arkadaşınız, ya da İş Arkadaşınız İçin Güvenlik Planı

 Bu plan araştırma sonuçlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. Kurbanların büyük çoğunluğu kadın olduğundan bu güvenlik planını kurbanın kadın ve istismarcının erkek olduğu varsayımı ile yazdık. Bununla birlikte, kurbanlar ve failler her iki cinsten olabilir ve aile içi şiddet aynı cins ilişkilerde de olabilmektedir.

 Unutmayın: Siz Onun (kurban) için Oradasınız

1)     Kurbanı yargılamayın (onun konumunda değilsiniz).

2)     Kurbana terk etmesi gerektiğini söylemekten kaçının (Halihazırda terk etmesi gerektiğini biliyor fakat terk edebileceği hissiyatına sahip değil); bunun yerine güvenli planı tartışın

3)     Kurbana istismarcının, bir ‘ayı’ olduğu, onu asla sevmediğiniz gibi şeyler söylemeyin (Bu tür sözler kurbanın sizden uzaklaşmasına veya onu istismarcıyı savunmaya sevk edebilir).


Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet Nedir? 

Aile içi şiddet güç ve kontrolün sistematik örneği olarak eşlerden birinin diğerine karşı kasıtlı gözdağı, fiziksel saldırı, vurma, seksüel saldırı ve/veya diğer istismarcı davranışıdır. Bu fiziksel şiddeti, seksüel şiddeti, psikolojik şiddeti ve duygusal istismarı içermektedir. Aile içi şiddetin sıklığı ve şiddeti dramatik olarak çeşitlilik gösterir; fakat, aile içi şiddetin değişmeyen bir parçası eşlerden birinin sürekli bir şekilde diğer eş üzerinde güç ve kontrolünü sürdürmesidir.

Aile içi şiddet yaşına, ekonomik statüsüne, seksüel uyumuna, cinsiyetine, ırkına, dinine, ya da milliyetine bakmaksızın her toplumda bireyler üzerinde salgın etkisine sahiptir. Genellikle duygusal olarak istismarcı ve kontrol etme davranışına eşlik eder ki bu sadece hâkimiyet sağlama ve güç ve kontrolün sistematik kalıbının bir parçasıdır. Aile içi şiddet fiziksel yaralanma, psikolojik travma ve hatta bazı vakalarda ölümle bile sonuçlanabilir. Aile içi şiddetin fiziksel, duygusal ve psikolojik yıkıcı sonuçları kuşaktan kuşağa geçebilir ve ömür boyu etkileri sürebilir.


Carol Anderson

Aile Psikoeğitimi: Dr. Carol Anderson ile Söyleşi

Bugünkü podcastte Carol Anderson ile konuştum, O, Gerry Hogarty ile birlikte, aile bazlı yaklaşımı geliştirdi, bu yaklaşıma göre şizofren insanlarla çalışma Aile Psikoeğitimi olarak adlandırılmaktadır. Sadece Aile Psikoeğitimi ciddi ruhsal hastalığı olan insanların yaşamını geliştiren elle tutulur tek yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Amerikan psikiyatri birliğine göre, şizofren kişiler ailelerle psikoeğitime katıldıklarında, ilaç tedavisini sürdürürken, nüksetme ve işsizlikte çok önemli bir azalma var. Bugünkü podcastte, Carol psikoeğitim tedavisinin 5 aşamasını tanımlamakta, psikoeğitim ve diğer aile terapi formları arasındaki farkı anlatmakta, aile psikoeğitim tedavisi hakkında bazı anekdotlar sunmakta ve aile psikoeğitiminin nasıl yapıldığı ile ilgilenen insanlar için bazı bilgiler sunmaktadır.

Dr. Carol Anderson Pittsburgh Üniversitesi Sağlık Merkezinde Psikiyatri ve Sosyal Hizmet profesörüdür. Onun halihazırdaki araştırması ruh sağlığı bakımına erişim, hizmetlere erişimde engeller ve düşük gelirli annelere ve tedavideki diğer müracaatçıların sorunlarını kavramaya odaklaşmaktadır. O, aile terapisi alanında, üretken bir yazardır, Amerikan Aile Terapisi Akademisi Başkanlığı yapmıştır ve alandaki seçkin yazılarından dolayı ulusal ödüller kazanmıştır. 40’ın üzerinde makalenin ve birçok kitabın yazarı veya ortak yazarıdır, şunlar dahil; Women in Families, Mastering Resistance, Families and Schizophrenia, and Flying Solo. O aynı zamanda Pennsylvania Eyaletinin Seçkin Kızıdır (Distinguished Daughter of the State of Pennsylvania).


Görsel Değerlendirme Araçları: Culturagram – Dr. Elaine Congress ile Söyleşi

Bugünkü podcastte Dr. Elaine Congress ile onun kendi geliştirdiği Culturagram hakkında konuştuk. Elaine ile Culturagrami nasıl ve neden geliştirdiği, Culturagram’in on değerlendirme alanı ve sosyal hizmet uzmanlarının hizmetlerini geliştirmek için culturagrami nasıl kullanabileceklerine dair konuştuk.

Culturagram hakkında konuşmamız sırasında Elaine yabancı kültüre adaptasyon ve asimilasyon arasındaki farktan söz etti.

Dr. Congress Fordham Üniversitesi Sosyal Hizmet Lisansüstü Okulunda profesör ve dekanıdır. O, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) Birleşmiş Milletler ekibindedir ve Birleşmiş Milletlerin STK Göçmen Komiteleri ve Dünya Yerli Halklarının On yılı ekibinin üyesidir. Ek olarak Etik Konularda Kuzey Amerikanın IFSW Asıl Komite temsilcisidir. Dr. Congress’in kültürel çeşitlilik ve sosyal hizmette etikte çok sayıda yayını vardır, son yayınlanan Social work with immigrants and refugees: Legal issues, clinical skills, and advocacy ile birlikte 6 yayının yazarıdır. Dr. Congress sosyal hizmet alanına başladığında ilk önce göçmenlerle doğrudan uygulayıcı olarak, süpervizör olarak, ve Brooklyn’de toplum ruhsağlığı kliniğinde yönetici olarak çalıştı. Orada Portorikolu, Meksikalı, Karayibli ve Merkez ve Güney Amerikalı Latino göçmenlerle çalıştı. Onun çeşitli Latino müracaatçılarla deneyimleri onu Culturagrami geliştirmeye sevk etti ki bu da uygulayıcıları farklı kültürel zeminlerden gelen aileleri bireyselleştirmelerine yardım etmektedir. Her ne kadar culturagram çoğunlukla göçmen ve sığınmacılarla çalışma bağlamında tartışılıp uygulansa da, herhangi bir kültüre ait olmadığı “kültürsüz” olduğu düşünülen çoğunluk kültürüne ait insanlarla kullanıldığında harika etkileri olabilir.


HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler

HIV virüsünü alan insanlar on yıl boyunca hatta daha uzun süre hiç bir belirti göstermeyebilirler. Bu virüsü taşıyıp taşımadığınızdan emin olmanın tek yolu HIV testi yaptırmaktır.


Uykusuzluk ve Çözümleri

Yeterince uyuyamıyor musunuz? Yetersiz uyku sağlığınızı ve konsantrasyonunuzu etkiler yetişkin bir insan günlük 7-8 saat uyumalıdır.

Nasıl yaparsınız? Laptopınızı, cep telefonunuzu, PDAnızı yatak odanıza sokmayınız. Hala uyku problemleri yaşıyorsanız profesyonel yardım alınız. Uyku bozukluğu sorununuz olabilir.


Stress ve siz

 

Stresle Baş edebilirsiniz

Günümüzün modern insanı günlük yaşam aktivitelerini sürdürürken, kalabalık kentlerin yaşam koşulları, çalışma ortam ve koşulları, sosyal yaşamın gereklilikleri, çevre ve toplum kaynaklarının yanlış kullanımı ve(ya) sınırlılığı, medya ve medyanın özellikle duyarlı insanları etkileyerek kazanımlar sağlamak amacıyla insanları tedirgin edebilen yayınları gibi faktörlerden dolayı evinde otururken bile sürekli gerilim yaşamaktadır. Yaşanan bu zorlanmalar insanların sadece psiko sosyal sağlığını değil fakat kalp ve damar bozuklukları, mide ülseri ve kanser gibi bir çok hastalığın kaynağı olarak fiziksel sağlığımızı da tehdit etmektedir. İşte bu sebeplerden günlük hayatta gergin, kızgın bir yaşam sürdürerek bireysel ilişkilerimizde, aile yaşamımızda ve her türlü sosyal yaşantılarımızda kendimiz ve çevremiz için tatsız, zevksiz, çekilmez ilişkiler yerine mutsuzluklarımızın, tedirginliklerimizin kaynaklarına yönelip onları anlayarak bu sorunlarla baş edebilmek için birtakım yöntem ve teknikleri kendi kendimize uygulayabilmemiz bakımından bu çalışmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.


College Project: Concept of PowerÇiftlerarası ilişkide

Güç ve Kontrol

İnsan ilişkilerinde bir çok faktör rol oynar. İnsanların eğitim düzeyi, bağlı bulunduğu toplumun normları, kültürü, inanç ve değer sistemi vs.

Genellikle mutlu çiftlerde kişilik yapıları, karşılıklı saygı ve sevgi, ama en önemlisi güven ilişkisi ilişkinin heyecanını korumasında ve sağlıklı iletişimin sürmesinde çok önemli rol oynar. Özellikle sağlıksız ilişkilerde eşlerin her ikisinin de özgüvenlerinin düşük olması durumunda karşıdakine güvensizlik ayrı bir önem arz eder.

Bazen ne kadar çaba harcarsanız harcayın sağlıklı bir iletişim kurulamadığından, dolayısı ile de sorun doğru teşhis edilemediğinden tarafların birbirlerini gerçek anlamda anlamalarına fırsat kalmadan ilişki sonlanır. Bazen de gerçekten uygun bir seçim yapılmamıştır, eşler dikkate değer paylaşıma sahip değiller ve neticede ayrılmaları en doğrusudur.

Özellikle kandın ve erkek rol ayrımlarının belirgin olduğu toplumlarda güç ve kontrol ya da güç ve istismar çok daha yaygındır.

İstismarcılar şu bakımlardan partnerlerini kontrol etme hakkına sahip olduklarına inanırlar: