İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) : Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi

İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) : Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi  

Bugünkü sosyal hizmet podcastinin konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını tahrip etme davranışıdır. Wisconsin Üniversitesi Eau Claire’de öğretim üyesi Doçent Dr. Jennifer Muehlenkamp ile konuştum, ki o aynı zamanda NSSIda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Bugün Jennifer ile NSSIın tanımı, intihar ve intihar maksadı taşımayan kendine zarar verme davranışı arasındaki kesişme ve kendine zarar veren müracaatçılarla çalışırken klinisyenlerin (uzmanların) yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri konuştuk. Konuşmamızı NSSIın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar ve DSM-V’de yer alan psikiyatrik bozukluklarla sonlandırdık.

dinle

 

Adli Sosyal Hizmet ve Uzmanı

Adli Sosyal Hizmet ve Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı olarak, kaçınılmaz bir şekilde çeşitlilik gösteren bireylerin ailelerin ya da mahalli grupların sosyal / çevresel ve yasal sorunlarla etkilenmeleriyle karşı karşıya geleceksiniz. Yoksulluk, evsizlik, ana-baba boşanmaları, toplum ve aile şiddetine maruz kalmalar, çocuk-genç ya da kriminal suçlu müracaatçıların yüz yüze kaldıkları en zor şeylerden sadece birkaçıdır. Bu düzenlemelerin çeşitliliğinde ön saftaki sosyal hizmet uzmanları (mahalli bazlı çocuk ve aile hizmetleri, sağlık, eğitim, çocuk refahı, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal servisler, çocuk-genç adalet sistemi, ve kriminal adalet sistemi ) legal sorunlar dahil, çoklu problemleri olan müracaatçılarla günlük etkileşime girmektedir.

Adli Sosyal Hizmet iki mesleki uygulamanın birleşiminde (hukuk ve sosyal hizmet) ve her ikisinin de muhatabın mağduriyetini giderme, onun haklarını koruma ve bir anlamda adaletin gerçekleşmesinde işlevsel bir arayüzey olarak değerlendirilebilir.

Öfke Kontrolünde Profesör CHRISTIAN CONTE ile Söyleşi

 

Öfke Kontrolünde Dr. Christian Conte ile Söyleşi

Prof. Dr, Christian Conte  şiddet suçlularıyla terapi tutkusunu paylaşıyor,  onun radikal empati teknikleri ve toplumuzdaki  en çok marjinalize edilen insanlarla çalışmada kullandığı eşsiz araçlar yargılarla baş etmesine yardım etmektedir. Şiddet  suçlularıyla çalışan profesyoneller, öfke kontrolü problemi yaşayan bireyler ve hayatta kalma riskini alan  herkes için…