Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz, modern sosyal hizmet uygulamasında psikoanalitik tedavi üzerine Prof. Dr. Carol Tosone ile söyleşimizde iki soruyu irdeliyoruz: Birincisi, Modern sosyal hizmet uygulaması bakımından psikodinamik tedavi uygun mudur? Diğer bir deyişle, müracaatçıların, ajansların ve finansal kaynakları (sağlayanların) ihtiyaçlarını karşılıyor mu? İkincisi, Klinik sosyal hizmet sosyal hizmetin tarihsel vaadi olan sosyal değişimi desteklemekten vaz mı geçti? Sanırım bu sorular üzerinde düşünmeye değer.

dinle

Communities that Care: Prof. Dr. Richard F. Catalano ile Söyleşi

Communities that Care (Kapsamlı bir Toplumla Çalışma Projesi):
Profesör Dr. Richard F. Catalano ile Söyleşi


Bugünkü sosyal hizmet podcastimizin (konusu) çocuklar ve gençler için toplum merkezli müdahale hizmetleridir. Dr. Richard F. Catalano ile konuştum. Dr. Richard F. Catalano, J.David Hawkins ile birlikte Communities That Care programını geliştirdiler ki bu çocukların, ergenlerin pozitif davranışlarını geliştirmelerine ve madde kullanımı, suç işleme, ergen hamileliği, okuldan kaçma ve şiddete başvurma gibi problem davranışlarını önlemeye yönelik bir müdahale-planlama sistemidir. Bu cemiyetin ihtiyaçlarını tespit edip, kanıta dayalı müdahale programları ile eşleştirip ortaya çıkan sonuçları değerlendiren bir sistemdir. Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri’nde düzinelerce cemiyette kullanıldı ve problem davranışların azalmasında ve de ergenlerin pozitif davranışlar geliştirmesinde çok etkili sonuçlar alındığını ortaya koydu.

Riko the Bartley Dobb Professor for the Study and Prevention of Violence (şiddeti çalışma ve önleme profesörü) ve Washington Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulu’nda Sosyal Gelişim Araştırma Grubu’nun yöneticisidir. 225’in üzerinde makale ve kitap bölümleri yazdı, çalışmaları uygulamacılar, kriminolojistler ve önleme alanındaki bilim adamları (prevention scientists) tarafından onaylandı. 

Riko’ya Amerikan gençliğinin sürekli problemleri ve neden hala bu problemlerin üstesinden gelemediğimizi sordum. Kendisinin önleyici araştırmacılıkta tedavi araştırmacısı olduğu hakkında konuştu. Toplum (cemiyet) merkezli önleyici yaklaşımın avantajlarını konuştuk. Riko the Communities That Care (Bu program Amerika genelinde fakir bölgelerde mahalli bazlı bir toplumla çalışma projesidir) önleme sistemini açıkladı, ve etkili yaklaşımın ergenlerin davranış problemlerini nasıl önlediğini ve çocuklarla gençlerin olumlu gelişimine nasıl önayaklık ettiğini anlattı.

dinle

 

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon / Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon / Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi

Bugünkü podcastimizde Lisanslı bağımsız klinik sosyal hizmet uzmanı Mark Meier’la sosyal hizmet uzmanı ve depresyon hakkında konuştum. Depresyon günlük işlevleri, iş-okul ve kişilerarası ilişkileri etkileyen biyopsikososyal bozukluktur. Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. ABD’de insanların yüzde 18’inin hayat boyu en az bir kez depresyon bozukluğu geçirdiği rapor edilmiştir (Kessler et al, 2005). Depresyon çoğu insan için konuşma terapisi, ilaç ya da her ikisini birlikte alarak başarıyla tedavi edilebilir.
Bugünkü podcastimizde, Mark’la sosyal hizmet uzmanlarının sıradan insanlardan nasıl üç kat daha fazla depresyon geçirme eğiliminde olduklarını konuştuk. Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel ve mesleki sorumluluklarının onların depresyonu üzerindeki etkileri, sosyal hizmet okulunun rolü, şirketler ve meslektaşlarının tedavi almalarındaki destekleri hakkında konuştuk. Mark depresyonla ilgili kişisel deneyimlerini, intiharla ilgili fikirlerini ve takiben hastane işlemlerine ilişkin bilgileri bizimle paylaştı. Konuşmamızı sosyal hizmet uzmanları ve depresyona ilişkin sosyal hizmet okulunun hangi programlar ya da kurslar (seminerler) sunabileceğine dair tartışmayla sonlandırdık.

Dinle

Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler

Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler /
Profesör Dr Joseph Walsh ile Söyleşi

Bu bölümde teori ve klinik sosyal hizmet arasındaki ilişkiye bakacağız. Virginia Commonweath Üniversitesi Sosyal hizmet profesörü ve Brooks/Cole Theories for Direct Social Work Practice (Doğrudan sosyal hizmet uygulamasının teorileri) adlı kitabın yazarı(kitabın 2009’da ikinci baskısı yapıldı) Joseph Walsh, ile konuştum. Sosyal hizmet uzmanlarının neden uygulama ve teorileri öğrenmeleri gerektiği, gelişimsel ve kişilik teorileri arasındaki uygulama farklılıkları, teori ve model arasındaki farklılıklar ve neden çok fazla farklı uygulama teorilerinin olduğu konularını konuştuk. Teorileri bilmenin sosyal hizmet uygulamasını nasıl daha iyileştirdiğini, eklektik olmanın teoriden kaçınmak değil, ama teorileri iyice yoğurarak ve birçoğu arasından nasıl seçim yapacağını, hangisini ne zaman kullanacağını bilmenin önemine dair konuştuk. Joe alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının teorilerin geliştirilmesine katkı sağlamalarını önerdi. Konuşmamızı klinik sosyal hizmet alanına ilgi duyan meslektaşlarımız için faydalı kaynaklar ve önerilerle sonlandırdık.

 dinle

Sosyal Hizmet Nedir?

 

Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 

KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı.