Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Değişim için Kolektif Toplum Temelli Araştırmanın Zorlukları ve Kazançları: Corey Shdaimah ve Sanford Schram ile Şöyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinin bugünkü epizodu uygulayıcıların ve destekçilerinin kendi bölgelerinde yüz yüze oldukları sosyal sorunları tespit etme arzuları ile tutkuyla iyi araştırma yapma isteklerini nasıl dengelemek gerektiğine dairdir. Konuklarım Corey Shdaimah ve Sanford Schram’dır ve onlar 2011’de Columbia Üniversitesi  tarafından yayınlanan Change Research: A Case Study on Collaborative Methods for Social Workers and Advocates adlı eserin yazarıdırlar.

Bugünkü sosyal hizmet podcastinde, Corey ve Sandy Participatory Action Research (PAR) ve Community-Based Participatory Research (CBPR) kendi toplumlarındaki çalışmalarını arasındaki farkı tartıştılar ve aslında PAR çalışması yapmanın ne kadar zor olduğuna dair örnekler verdiler. Araştırma ve uygulama arasında köprü kurmanın gerekliliği ve bu durumun onları kitap yazmaya (Değişim Araştırması)  nasıl motive ettiği hakkında konuştular. Konuşmamız süresince Sandy ve Corey mastır ve doktora sınıflarında (aşamalarında) gerekli olan çok sayıda harika fikirler sundular

dinle

Sosyal Hizmet Podcastinde Sahne Arkası: Jonathan Singer ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinde Sahne Arkası: Jonathan Singer ile Söyleşi

 

 Bugünkü podcastimizde sahne arkasından sosyal hizmet podcastine bakacağız. Houston üniversitesi sosyal hizmet fakültesinden Danielle Parrish  sosyal hizmet podcastinin kurucusu ve sahibi Jonathan Singer ile sosyal hizmet podcastinin nasıl başladığı, konularını ve konuklarını nasıl seçtiği, nasıl yürüttüğü, Twitter, Facebook ve Google Voice’i nasıl kullandığı ve dinleyicilerine nasıl ulaştığı hakkında söyleşecek.

Merhaba, Ben Danielle Parrish Bugünkü sosyal hizmet podcastinde Sosyal Hizmet Podcastinin kurucusu ve sahibi Jonathan Singer ile onun Sosyal Hizmet Podcasti hakkında konuşuyorum. Jonathan Teksas üniversitesi Austin’de mastırını yaptı, doktorasını Pittsburgh üniversitesinde yaptı ve şimdi Philadelphia’da Temple Üniversitesinde fakültededir. Aslında o benimle Sosyal hizmet ve araştırma topluluğu hakkında kanıta dayalı uygulama ile ilgili söyleşti ve sonra sosyal hizmet podcasti hakkında daha fazla öğrenmeyle çok ilgilendiğimden ben de onunla söyleşmek istedim.

Böylece, bugün sosyal hizmet podcastinin nasıl başladığı, onun konularını ve görüştüğü insanları nasıl seçtiği, dinleyicileri ile bağlantılarını çeşitli yollarla nasıl kurduğu hakkında birazcık konuşacağız. Yani ben ilginç buldum. Eminim siz de ilginç bulacaksınız.

dinle

Sosyal Hizmet Uzmanları için Prochaska ve DiClemente’nin Değişim Aşamaları Modeli

Sosyal Hizmet Uzmanları için Prochaska ve DiClemente’nin Değişim Aşamaları Modeli

Bugünkü podcastimiz Prochaska ve DiClemente’in (1983) Değişim Aşamaları Modeli üzerinedir. Bu model insanların değişim için izledikleri beş aşamayı tanımlamaktadır: niyet öncesi (precontemplation), niyet (contemplation), hazırlık (preparation), eylem (action) ve sürdürmedir (maintenance).

Bu podcastin amacı değişimin beş aşamasını özetlemek ve her değişim aşaması için hangi müdahale yaklaşımının en uygun olduğu bilgisini sağlamaktır. Podcasti hazırlarken DiClemente & Velasquez’in, Miller ve Rollnick’in değişim aşamaları ve motivasyonel görüşme kitabının ikinci baskısı Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 2002); A 2002 article by Norcross and Prochaska (2002) from the Harvard Mental Health Letter called “Using the Stages of Change;” and the chapter by Prochaska and Prochaska (2009) in the second edition of the Social Workers’ Desk Reference, ki yukarda söz etmiştim, dahil birtakım kaynaklar kullandım.

dinle

Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi

Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi

 

Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastimiz motivasyonel görüşme üçüncü baskı hakkında olacak. Bugünün epizodunda Profesör Dr.Mary Velasquez ile konuştum. Toplumsal liderlikte yüzyılın profesörüdür. Professional and Corporate Excellence and Director of the Health Behavior Research and Training Institute at the University of Texas at Austin. Dr. Velasquez eğiticiler ağında motivasyonel görüşme eğiticiliği yapmaktadır ve Motivasyonel Görüşme 3. baskısı için değişim bilgilendirici araştırmaya dâhil oldu. Bugünkü söyleşide Mary Motivasyonel Görüşmeye nasıl dâhil odluğu, Motivasyonel görüşmenin yenilenen versiyonunda nelerin değişip nelerin aynı kalıdğı, DARN CATS, 4 değişim süreci ve insanların 15 dakikadan daha kısa sürede motivasyonel görüşme deneyimini nasıl yaşayacakları hakkında konuşacak.

dinle

Sosyal Hizmette Etik: Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Sosyal Hizmette Etik: Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Bugün konumuz sosyal hizmette etik. Her sosyal hizmet uzmanı bilir ki bizim mesleğimizin kaynağını oluşturan etik değerler vardır ve kararlarımızda bu değerler (Code of Ethics NASW, 1996/2008) bizi bilgilendirir.

Sosyal hizmette master, hukukta doktorasını yapan Prof. Dr. Allan Brasky Florida Atlantik Üniversitesinde sosyal hizmet profesörü veNASW National Ethics Committee ‘nin başkanıdır. Tıp, sosyal hizmet ve hukuk alanlarında deneyimi vardır. Ortak yazarlı kitapları şunları içermektedir: “Conflict Resolution for the Helping Professions” (Brooks/Cole), “Ethics and Values in Social Work” (Oxford University Press), and “Clinicians in Court” (Guilford Press). Dr. Barsky Florida Eyaleti Yetkili Aile Uzlaştırıcısıdır ve sosyal hizmet değerleri ve etikleri dergisinde, aile mahkemeleri eleştiri, anlaşmazlıkların çözümü bültenlerinde makaleleri yayınlanmıştır. (Journal of Social Work Values and EthicsFamily Court Review, and Conflict Resolution Quarterly)

dinle

Sosyal Servislerde Seks Kaçakçılığı Kurbanlarını Tespit Etme ve Yanıt Verme

Sosyal Servislerde Seks Kaçakçılığı Kurbanlarını Tespit Etme ve Yanıt Verme:
Dr. Rebecca J. Macy ileSöyleşi

Dr. Rebecca J. Macy Sosyal Hizmette mastır (ACSW), Lisanslı Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı (LCSW),  Aileleri güçlendirmede L.Richardson Preyer’ın seçilmiş başkanı ve Kuzey Carolina Üniversitesi UNC Chapel Hill Sosyal Hizmet Okulunun dekanıdır. Sosyal hizmet uygulamasında eğitimi, aile şiddet, ruh sağlığı, ve istatistik eğitimi vermiştir. Washington Üniversitesi’nde (Seattle) sosyal refah alanında doktorasını aldıktan sonra 2002 yılında fakülteye katıldı.1993’te New Orleans’daki Tulane Üniversitesini tamamladı. Şiddet kazazadeleri ile çalıştı toplum ruh sağlığı alanında deneyimli uygulayıcıdır. Çok yönlü şiddet kurbanlığını lan araştırması çocuğa kötü muamele, eş şiddeti, seksüel şiddet ve insan kaçakçılığı konularını kapsamaktadır. Onun araştırma aktiviteleri şiddet kurbanlarının esenliklerini geliştirmek için kurbanlık, hayat boyu tecavüz kurbanlığı ve toplum-tabanlı önlemler ve müdahalelere odaklandı.

dinle

İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) : Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi

İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) : Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi  

Bugünkü sosyal hizmet podcastinin konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını tahrip etme davranışıdır. Wisconsin Üniversitesi Eau Claire’de öğretim üyesi Doçent Dr. Jennifer Muehlenkamp ile konuştum, ki o aynı zamanda NSSIda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Bugün Jennifer ile NSSIın tanımı, intihar ve intihar maksadı taşımayan kendine zarar verme davranışı arasındaki kesişme ve kendine zarar veren müracaatçılarla çalışırken klinisyenlerin (uzmanların) yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri konuştuk. Konuşmamızı NSSIın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar ve DSM-V’de yer alan psikiyatrik bozukluklarla sonlandırdık.

dinle

 

Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi: Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi

Savunmasız ve Ezilmiş Nüfusla Psikodinamik Terapi: Sosyal Hizmet Profesörü Joan Berzoff ile Söyleşi

  Sosyal hizmet Podcastimizin bugünkü bölümünde savunmasız ve ezilmiş nüfusla çalışmada psikodinamik teoriyi değerli kılanın ne olduğu sorusunun cevabını arayacağız.
Konuğum, Simith Akademisi sosyal hizmet profesörü Joan Berzoff ile konuşmaktran heyecan duydum, çünkü o psikodinamik uygulamada bir uzmandır ve bu durumu 2012’de yayınlanan kitabında (Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations) vurgulamaktadır. Bugünkü söyleşide Dr. Berzoff’a psikodinamik teoriyi savunmasız, risk altındaki ve ezilmiş nüfusla çalışmada faydalı ya da değerli yapan yaklaşımın ne olduğunu sordum. Müracaatçı yaşamında sembolik olan o şey için terapistler neden özenle ilgilenmelidir? Dr. Berzoff ilginin psikoterapideki önemi; içyüzünü anlamayı kullanma; okul bazlı psikodinamik uygulama programları; insanların neden temel sosyal hizmet uygulamalarını psikodinamik uygulama olarak düşünmediklerini ve temel ihtiyaçları karşılanamayan müracaatçılarla çalışırken içgörü kazandırma rolünün nasıl canlandırılacağı konuları hakkında konuştu.

dinle

 

Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi / Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi

Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi:
Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz iki bölüm olan Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitimi ve Öğretiminin birinci bölümünü oluşturmaktadır. II. Bölümde kültürel sebeplerin askeri sosyal hizmette tartışılmasını kapsamaktadır…

Bu sosyal hizmet podkastinde Anthony ile askeri sosyal hizmet tanımının zaman içinde nasıl değiştiği, eğitimcilerin ve uygulayıcıların Sosyal Hizmet Eğitim Kurulunun (CSWE) rehberini nasıl kullanabileceklerini, Güney Kaliforniya Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulunda askeri sosyal hizmet alanında mastır ve doktora fırsatları ve Güney Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi olmayanlar için online sertifika programları hakkında konuştuk.

dinle

 

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz, modern sosyal hizmet uygulamasında psikoanalitik tedavi üzerine Prof. Dr. Carol Tosone ile söyleşimizde iki soruyu irdeliyoruz: Birincisi, Modern sosyal hizmet uygulaması bakımından psikodinamik tedavi uygun mudur? Diğer bir deyişle, müracaatçıların, ajansların ve finansal kaynakları (sağlayanların) ihtiyaçlarını karşılıyor mu? İkincisi, Klinik sosyal hizmet sosyal hizmetin tarihsel vaadi olan sosyal değişimi desteklemekten vaz mı geçti? Sanırım bu sorular üzerinde düşünmeye değer.

dinle