Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?

Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?  

Ashley Miller, LSW

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları bunu önlemek için psikososyal sorunları tespit ederek ve mahkumları eğiterek suçluların iyileştirilmeleri ve başarılı bir şekilde toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. ..

Nihat Tarımeri

Nihat TARIMERİ  KİMDİR ?
1953’te doğdu 1978 Sosyal Hizmet Akademisinden Mezun oldu. Ankara Hastahanesi ve İzmir’de Trafik ve Travmatoloji Hastahanesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı.  1981 yılından sonra İsviçre Zürich’de madde bağımlılığı tedavisi ile ilgili gençlik danışma merkezinde ve de suça yönelen gençlerle ilgili Zürih Gençlik savcılığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı.  1990’da Türkiye’de BM Kalkınma Proğramı (UDNP) “ Sosydaş Entegrasyonu Projesi”nin bölge sorumlusu ve Dünya Bankasının istihdamla ilgili projelerinde danışman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen danışman ve çocuk gençlik hukuk konusunda bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evlidir.
iletişim:    ntarimeri@gmail.com 

Yazıları:

MAĞDUR ÇOCUKLAR ÇİM VE SOSYAL HİZMET İÇİN FARKLI BİR BAKIŞ-1

ÇOCUK VE ÇOCUK AĞIR CEZA
MAHKEMELERİNE İHTİYAÇ YOKTUR (!!!)

“ÇOCUK GELİN” ESRANUR’UN DRAMI; “İMAM NİKAHI” ve SORUMSUZ SORUMLULAR

Çocuk /Gençlik Ceza Adalet Uygulamasındaki Sorunsal Yaklaşım: Ceza Sorumluluğu ve Yanlış İşlevsizleştirilen Sosyal İnceleme Raporuna Bir Bakış

Çocuk ve Matem

Çocuk ve Matem

Aile bireylerinden birinin ölümünde bu zor süreci nasıl yönetmeliyiz?

(Aileler için öneriler )

Hayat doğumla anlam kazanıp ölümle sonlanan bir süreçtir. Her canlı için doğum kadar ölüm de bir gerçekliktir ve kaçınılmazdır. Aslında var olan canlı ya da cansız her nesnenin belli bir ömrü vardır, ama canlılar için özellikle de hayvanlar ve insanlar için çok daha fazla boyutları ve etkileri olan bir gerçektir. Bu yüzden ölüm bu kadar gerçekken değişik bakış açıları ve yaklaşımlarla ölüm korkusunun bizde oluşturduğu korku ve tedirginliği reddetmek yerine en aza indirgemeye ve değiştiremeyeceğimiz bu gerçekliği kabullenmeye çalışırız. Her gün doğumunu bir günbatımı izler. Her başlangıcı bir son izler. Hayat bir günün 24 saati gibidir uyanır, günlük aktivitelerinizi yaparsınız ve bu süreç içerisinde günün herhangi bir zamanında ve nihayetinde gecenin herhangi bir saatinde yorulur ve uyuruz. İşte hayatta böyledir insanlar hayata gözlerini açar, büyür gelişir üretir ve nihayetinde hayatın herhangi bir aşamasında yorulur yavaşlar ve durur. Bazen de herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu bir süreç içinde veya ani bir şekilde sonlanır. Şifa duaları yerini rahmet dualarına bırakır. Ölüm hayatın doğal bir gerçeği olduğuna göre, eğer ki çocuklarımız bunu anlayacak olgunlukta iseler yaşamın ne anlama geldiğini anlamaları açısından onlarla da paylaşmalıyız. Düşünmesi ne kadar rahatsızlık verici olsa da, sevdiğimiz kişiye her ne kadar yakıştırmasak da, aksine inanmayı çok daha fazla istesek de, istisnasız her beden ölümlüdür.

Çocuk ihmal ve istismarı

Çocuk İhmal ve İstismarı

Tüm sosyoekonomik gruplarda çocuklar kötü muameleye maruz kalabilmesine rağmen raporlar, istatistikler ve araştırmalar özellikle fakirler ile dezavantajlılarda yaygın olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddetin özellikle fakir gruplar arasında çok daha belirgin olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde alt sosyo ekonomik gruptan insanların yoğun yaşadığı bölgelerde çocuklara kötü muamelenin de yaygın olduğu, gerek aile üyeleri ve gerekse diğer kişiler tarafından çocuklara yönelik ihmal ve istismarın daha yüksek seviyede hissedildiğini söyleyebiliriz

Uluslararası Sosyal Hizmet

Uluslararası Sosyal Hizmet (ISS)

 ISS 90 yıldır çocukları koruyor ve farklı ülkelerdeki aileleri birleştiriyor

ISS bir uluslararası organizasyondur, devlet organizasyonu değildir ve 1924 yılında kuruldu. Uluslararası çocuk koruma vakalarının çözümü için destek sağlamaktadır.

Çocukla Görüşme Teknikleri Oyuncak Bebekevi

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

IV. Bölüm

Oyuncak Bebekevi

Oyuncak Bebekevi

 

Çocuklarla cinsel istismarı görüşmede oyuncak bebekevinin kullanımı konusunda yazılmış çok az şey var. Buna rağmen birçok ruhsağlığı profesyonelleri ve bazı çocuk koruma servisleri çalışanları araştırma görüşmelerinde kullanmaktadırlar. Özellikle okulöncesi çocuklarla kullanışlıdır.

Çocukla Görüşme Teknikleri ANATOMİK ÇİZİMLER

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu 

III. Bölüm

Anatomik Çizimler

Anatomik çizimler yetişkinlerin ve çocukların erkeklerin ve kadınların, farklı gelişim aşamalarında – yaşlı, yetişkin, okul çağı, ve anaokulu yaşlarında, çıplak ve birincil ve ikincil seks karakteristikleri resimleridir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

UYARI: Bu bölümler (Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu I, II, III ve IV. Bölümler) çocuk refahı alanında çalışan profesyoneller içindir ve alanda profesyonel olarak çalışmıyorsanız muhtemelen içerik bakımından sizin için uygun değildir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

  1. I.         Bölüm

Çocukla görüşme  cinsel istismarda merkezi rol oynadığından, diğer cinsel istismar uygulamalarına göre çok daha derinlemesine fikir verir.

Çocuğun ve uzmanın durumuna, deneyimine ve çocuğun yaşadığı ortamın güvenli olup olmadığına bağlı olarak bir ya da daha fazla görüşme yapmak gerekebilir. Görüşmeci çocuğu tanımak (anlamak) için yeterli zaman ayırması gerekmektedir. Bu uzmana çocuğun hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği gibi istismar hakkında, çocuğun gelişim seviyesi, iletişim modu, çocuğun etkilenme durumu ve duygusal durumu, ve bütün bunların ötesinde işlevselliği ve yeterliliği hakkında bilgilenmesini sağlar. Küçük çocuklarla genellikle değerlendirme oyun etkinliği ile birtakım sorular şeklindedir. Büyük çocuklarla, görüşmeci daha çok konuşma ve sorular sorma şeklinde sürdürür. Bu noktada, sorular genellikle çocuğun genel hayatıyla ilgilidir ve doğal sorulardır. Bu sorular çocuğun kendisi, okulu, arkadaşları ve ailesi hakkında sorgular içerebilirler.

Görüşmeden önce, görüşme sırasında ya da hemen görüşmeyi takiben çocuğa kendisiyle neden görüşüldüğü, çocuğun verdiği bilgilerin nasıl kullanılacağı söylenmelidir. Eğer görüşme kayda alınacaksa ya da aynalı odada yapılıyorsa ve aynanın arkasından görüşmeyi izleyenler varsa bu konularda da çocuk bilgilendirilmelidir. Çocuğun yaşına ve gelişim kapasitesine uygun iletişim materyalleri kullanılmalıdır.