2018 NASW Etik Kılavuzu

2018 NASW Etik Kılavuzu (Bölüm I):  JD MSW Dr. Allan Barsky ile Söyleşi

Sosyal Hizmet Podcastinin bugünkü epizodu Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği 2018 Etik Kılavuzu üzerine, üç-bölümlük serinin ilk bölümüdür. Dr. Allan Barsky ile konuştum (ki onu epizot 78 sosyal hizmet etiği ve epizot 76 mehkemede sosyal hizmet uzmanları‘ndan hatırlayabilirsiniz). Birinci bölümde NASW Etik Kılavuzunun tarihsel tanıtımını sunacağız ve 2018’de NASW etik kılavuzunun neden yeniden gözden geçirildiğini tartışacağız. Sonra, Allan ve ben Bölüm 1.03 ve Bilgilendirilmiş Onay ve özellikle alt bölüm “i” ki bu elektronik araştırma ile ilgili yapılacaklardır, hakkında konuşacağız.

 Bölüm 2’de epizot 114, Bölüm 1.04(e) yetkilerinizle ilgili kanunlar ve müracaatçınızın yaşadığı yer ve eyaletler (devletler) arası hatlarda teknoloji kullanarak ya da kullanmayarak uygulamanızı nasıl etkilediği hakkında konuşacağız. Aynı zamanda 1.05, kültürel yeterlilik hakkında konuşacağız.

Bölüm 3’te, epizot 115, biz 1.06(g) –profesyonel bağlanma (yakın ilişki) ve “maluliyet” (yetersizlik) kelimesinin kaldırılması hakkında konuştuk. 1.15 –elektronik iletişimde kopukluk hakkında konuştuk. Üçüncü bölümü Sosyal hizmet uygulamasında etik sorunlar ve NASW Etik Kılavuzu hakkında daha fazla öğrenmek isteyen insanlar için kaynaklar hakkında tartışma ile sonlandırdık.

İNTİHAR RİSKİ OLAN İNSANLARLA SÖZLEŞME: DR. DANA ALONZO İLE SÖYLEŞİ

İNTİHAR RİSKİ OLAN İNSANLARLA SÖZLEŞME: DR. DANA ALONZO İLE SÖYLEŞİ

Bugünün epizodunda, Dana ve ben ruh sağlığı servislerinde intihar riski altındaki insanlarla ilgilenmekten söz ediyoruz. Sonra bir çeşit etrafından dolandık ve birtakım bariyerler, yardım aramada sistematik bariyerlerden söz ettik. Bu intihar girişimi olan müracaatçılara kaşı klinisyenlerin tutumu, tedavilerin uygulanabilirliği, lisansüstü profesyonellerin eğitimini içermektedir ve intihar girişimi olan insanların (ya da gerçekten ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma arayışında olan herkes) yapabileceği şeyler hakkında konuştuk. Umuyorum ki bu epizottan gerçekten haz duyacaksınız ve halihazırda intihar girişimi olan insanlarla çalışıyor olun ya da olmayın bundan bir şeyler çıkaracaksınız, çünkü, intihar girişimi olan insanlarla çalıştıysanız ya da henüz çalışmıyorsanız bile ruh sağlığı hakkında doğru olan şeylerden biridir.

dinle

Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?

Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?  

Ashley Miller, LSW

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları bunu önlemek için psikososyal sorunları tespit ederek ve mahkumları eğiterek suçluların iyileştirilmeleri ve başarılı bir şekilde toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. ..

Çocuk ve Matem

çocuk ve matem

Çocuk ve Matem

Aile bireylerinden birinin ölümünde bu zor süreci nasıl yönetmeliyiz?

(Aileler için öneriler )

Hayat doğumla anlam kazanıp ölümle sonlanan bir süreçtir. Her canlı için doğum kadar ölüm de bir gerçekliktir ve kaçınılmazdır. Aslında var olan canlı ya da cansız her nesnenin belli bir ömrü vardır, ama canlılar için özellikle de hayvanlar ve insanlar için çok daha fazla boyutları ve etkileri olan bir gerçektir. Bu yüzden ölüm bu kadar gerçekken değişik bakış açıları ve yaklaşımlarla ölüm korkusunun bizde oluşturduğu korku ve tedirginliği reddetmek yerine en aza indirgemeye ve değiştiremeyeceğimiz bu gerçekliği kabullenmeye çalışırız. Her gün doğumunu bir günbatımı izler. Her başlangıcı bir son izler. Hayat bir günün 24 saati gibidir uyanır, günlük aktivitelerinizi yaparsınız ve bu süreç içerisinde günün herhangi bir zamanında ve nihayetinde gecenin herhangi bir saatinde yorulur ve uyuruz. İşte hayatta böyledir insanlar hayata gözlerini açar, büyür gelişir üretir ve nihayetinde hayatın herhangi bir aşamasında yorulur yavaşlar ve durur. Bazen de herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu bir süreç içinde veya ani bir şekilde sonlanır. Şifa duaları yerini rahmet dualarına bırakır. Ölüm hayatın doğal bir gerçeği olduğuna göre, eğer ki çocuklarımız bunu anlayacak olgunlukta iseler yaşamın ne anlama geldiğini anlamaları açısından onlarla da paylaşmalıyız. Düşünmesi ne kadar rahatsızlık verici olsa da, sevdiğimiz kişiye her ne kadar yakıştırmasak da, aksine inanmayı çok daha fazla istesek de, istisnasız her beden ölümlüdür.

Çocuk ihmal ve istismarı

Çocuk İhmal ve İstismarı

Tüm sosyoekonomik gruplarda çocuklar kötü muameleye maruz kalabilmesine rağmen raporlar, istatistikler ve araştırmalar özellikle fakirler ile dezavantajlılarda yaygın olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddetin özellikle fakir gruplar arasında çok daha belirgin olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde alt sosyo ekonomik gruptan insanların yoğun yaşadığı bölgelerde çocuklara kötü muamelenin de yaygın olduğu, gerek aile üyeleri ve gerekse diğer kişiler tarafından çocuklara yönelik ihmal ve istismarın daha yüksek seviyede hissedildiğini söyleyebiliriz

Uluslararası Sosyal Hizmet

Uluslararası Sosyal Hizmet (ISS)

 ISS 90 yıldır çocukları koruyor ve farklı ülkelerdeki aileleri birleştiriyor

ISS bir uluslararası organizasyondur, devlet organizasyonu değildir ve 1924 yılında kuruldu. Uluslararası çocuk koruma vakalarının çözümü için destek sağlamaktadır.

Çocukla Görüşme Teknikleri Oyuncak Bebekevi

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

IV. Bölüm

Oyuncak Bebekevi

Oyuncak Bebekevi

 

Çocuklarla cinsel istismarı görüşmede oyuncak bebekevinin kullanımı konusunda yazılmış çok az şey var. Buna rağmen birçok ruhsağlığı profesyonelleri ve bazı çocuk koruma servisleri çalışanları araştırma görüşmelerinde kullanmaktadırlar. Özellikle okulöncesi çocuklarla kullanışlıdır.

Çocukla Görüşme Teknikleri ANATOMİK ÇİZİMLER

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu 

III. Bölüm

Anatomik Çizimler

Anatomik çizimler yetişkinlerin ve çocukların erkeklerin ve kadınların, farklı gelişim aşamalarında – yaşlı, yetişkin, okul çağı, ve anaokulu yaşlarında, çıplak ve birincil ve ikincil seks karakteristikleri resimleridir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

UYARI: Bu bölümler (Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu I, II, III ve IV. Bölümler) çocuk refahı alanında çalışan profesyoneller içindir ve alanda profesyonel olarak çalışmıyorsanız muhtemelen içerik bakımından sizin için uygun değildir.

Çocukla Görüşme Teknikleri ve Cinsel istismarı Doğrulama Metodu

  1. I.         Bölüm

Çocukla görüşme  cinsel istismarda merkezi rol oynadığından, diğer cinsel istismar uygulamalarına göre çok daha derinlemesine fikir verir.

Çocuğun ve uzmanın durumuna, deneyimine ve çocuğun yaşadığı ortamın güvenli olup olmadığına bağlı olarak bir ya da daha fazla görüşme yapmak gerekebilir. Görüşmeci çocuğu tanımak (anlamak) için yeterli zaman ayırması gerekmektedir. Bu uzmana çocuğun hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği gibi istismar hakkında, çocuğun gelişim seviyesi, iletişim modu, çocuğun etkilenme durumu ve duygusal durumu, ve bütün bunların ötesinde işlevselliği ve yeterliliği hakkında bilgilenmesini sağlar. Küçük çocuklarla genellikle değerlendirme oyun etkinliği ile birtakım sorular şeklindedir. Büyük çocuklarla, görüşmeci daha çok konuşma ve sorular sorma şeklinde sürdürür. Bu noktada, sorular genellikle çocuğun genel hayatıyla ilgilidir ve doğal sorulardır. Bu sorular çocuğun kendisi, okulu, arkadaşları ve ailesi hakkında sorgular içerebilirler.

Görüşmeden önce, görüşme sırasında ya da hemen görüşmeyi takiben çocuğa kendisiyle neden görüşüldüğü, çocuğun verdiği bilgilerin nasıl kullanılacağı söylenmelidir. Eğer görüşme kayda alınacaksa ya da aynalı odada yapılıyorsa ve aynanın arkasından görüşmeyi izleyenler varsa bu konularda da çocuk bilgilendirilmelidir. Çocuğun yaşına ve gelişim kapasitesine uygun iletişim materyalleri kullanılmalıdır.