Bir gurubu veya cemiyeti değişim için eyleme geçirmeye çalışıyorsanız muhtemelen çatlak sesleri elimine etmenin yollarını da önceden çalışmanız gerekecektir. Ancak insanlar için yaratılışlarında var olan yaşam enerjisi, ilham, özgürlük ve bütün bunlara erişmenin yollarını ve gereklerini yeniden ortaya koyabiliyorsanız bütün sesler orkestranın birer enstrümanı olur ve size hizmet ederler. — İ. Artan

Sosyal ölüm kurumun bireye bir insan olarak ilgi ve merakını yitirdiğinde ve ona sadece beden—olarak muamele edildiğinde başlar, ki eğer halen ölmemişse —Schneidman

Bir toplumun mahkumlarına davranış biçimi o toplumun kültürü hakkında size çok şey söyler. Cezaevi sistemi birçok yönleriyle belli bir kültürü incelemede harika bilgiler sağlar. Eğer bir cezaevi sistemi cezalandırıcı ise, bu bize o toplumda belli bir kesimin yüksek suç oranlarından bıktığına dair bilgi verebilir. Uluslararası Genel Af ya da İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarına bakarak da hangi ülkelerin mahkumlarına daha kötü muamele yaptığına dair bilgi edinebilirsiniz. Yine de, karar vermede acele etmek yerine, çok sayıda özgür vatandaşları göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz. Beslenmeleri, barınma koşulları, ve aynı şekilde giyim, kıyafetleri zayıf-kötü müdür? Genel bir tema tarihte cezaevlerinin ve cezaevi sistemlerinin diğerlerine karşı kötü muamele yaptıkları—toplumda en çok marjinalize edildiğidir.


Ceza hukuku güçlü bir silahtır: Doğru ellerde, doğru sonuçlar için kullanıldığında, adaletin zaruri bir enstrümanıdır. Yanlış ellerde, rastgele kullanıldığında, adaletsizliğin korkunç bir aracı haline gelebilir—Gene Healy

 

Kendinizi Öldürmeyi mi Düşünüyorsunuz?

Stacey Freedenthal, PhD, LCSW

Sizin durumunuzu anladığımı iddia edemem. Her şeyden önce, sizi (yeterince) tanımıyorum ve herkesin hikayesi özeldir. Dolayısıyla klişelerden kaçınacağım: “İyi olacak.” “Bu da geçecek.” “İyi insansınız ve yaşamayı hak ediyorsunuz.” Bu ifadeler çok doğru olabilir, ve umarım onları göz önünde bulunduracaksınız. Fakat eğer bunlar yeterli olsalardı hiç kimse intihardan dolayı ölmeyebilirdi. Esaslı olmayan güvenceler vermek yerine, size bazı önemli sorular soracağım. Ben sizi bunları özenli bir şekilde göz önüne almaya ve cevaplarınız üzerinde düşünmeye davet edeceğim. Onlar belki sizi şaşırtabilirler.
Faydalı olabilecek her şeyi denediniz mi?

 

 


İntihar Etmek İsteyen Kişiye Söylenecek 10 Şey

Stacey Freedenthal, PhD. LCSW

İntiharı düşünen birisi için birçok insan ne söylemek gerektiğini ve ne söylememek gerektiğini ümitsizce bilmek ve söylemek istiyor. SpeakingOfSuicide.com’un en popüler gönderisi 10 Things Not to Say to a Suicidal Person makalesidir. Son 2½ yılda neredeyse yarım milyon insan buna baktı (okudu). Yüzlerce insan yorum yaptı.

Bazen insanlar bana şikayet ediyor ki o gönderi ne söylememek gerektiğini tanımlamaktadır, fakat ne söylenmesi gerektiğini yeterince anlatmıyor. Haklılar. Dolayısıyla bu gönderide, intihara yönelen kişiye söylenecek 10 şeyi sağlayacağım.  


 

Mahkumlar için Öneriler

Haklarını Koru.

Güvende ol!

Bu bilgiler Arrested adlı kitaptan çevrilerek cezaevlerimize uyarlanmıştır.)

  1. Davanız (yargılanma nedeniniz) hakkında diğer mahkumlarla konuşmayın. Pazarlık için sizi gambazlarlar.
  2. Avukatınız gelmeden polis ile, şartlı tahliye görevlisi veya savcı ile konuşmayın.
  3. Avukatınız gelmeden herhangi evrak imzalamayın.
  4. Ne olursa olsun haklarınızı avukata (dava vekiline) devretmeyin.
  5. Size verilen yemeği yiyin. Lezzetli değil, fakat enerjinizi korumak ve sağlıklı kalmak için gereklidir.
  6. Hemşire veya doktor randevularınızı gerçekleştirin. Sağlıklı kalmak önemlidir. Reçete (ilaçlarınızı) almanız zaman alacaktır. Aspirin veya Tylenol alıp alamayacağınızı sorun. İleride kafein yoksunluğundan kaynaklı baş ağrılarınızda ihtiyacınız olacaktır.
  7. Cezaevi şarabı içmeyin. Bu tür şeyler zehirleyici olabilir. Başlangıç (yeni gelen) için mahkum çişi içerebilir.
  8. Cezaevi uyuşturucusu kullanmayın. Zehirleyicidir.  Ayrıca suç olduğu için ceza alacaksınız.

Cezaevinde Sosyal Hizmet Uzmanı Olmak

Cezaevleri sosyal hizmet alanları bakımından özellikle Türkiye’de sosyal hizmet uzmanları için en sıkıntılı, en yıpratıcı, en stresli ve de en düşük ücret karşılığı çalışılan alanlardan biridir.

Birçok alana göre mesleki rol ve uygulamalara dair daha net bir tanımlama olmakla birlikte uygulamada bu kurumdan kuruma değişiklik göstermekte ve çoğunlukla bu tanımlamalara uyulmamaktadır. Dolayısıyla maruz kalacağınız riskler bakımından sadece riskli hükümlü ve tutuklularla çalışmakla aldığınız risklerle sınırlı değildir, aynı zamanda idare ile ve diğer personel ile de ciddi çatışmalar yaşama ihtimaliniz çok yüksektir, en azından mesleki ilke ve prensipler çerçevesinde çalışmayı düşünüyorsanız bu riskler kaçınılmaz olarak sizi beklemektedir.

Öte yandan bütün bu yorucu, yıpratıcı tempoya rağmen özellikle sosyal adalet, hak, eşitlik gibi kavramlar sizin için önemliyse, vatan, millet, toplumsal gelişim gibi idealist karakter özelliklerine sahipseniz, hak, hukuk, adalet için mücadeleci bir ruhla güçlü bir kişiliğe sahipseniz bütün yorgunluğunuzu size unutturacak, size topluma yararlı olmanın hazzını yaşatacak birçok gelişmeler ve bu anlamda bakir bir alan olarak burada çalışmak sizi cezp edecektir.

Diğer önemli bir husus ise cezaevinde göreve başlayarak daha sonra başka bir kuruma nakil yapmayı planlıyorsanız bu ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile bu şekilde yıllarınızı kaybetmek yerine sınavlara daha iyi hazırlanarak istediğiniz bir alanı seçmek sizin için daha avantajlı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı genellikle diğer kurumlara göre cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı /Sosyal Çalışmacı kadroları için daha düşük puanla kazanmanız mümkün.


Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?  

Ashley Miller, LSW

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler.


İntihara Yönelen Kişiye Yardım Etmek: Dr. LCSW Stacey Freedenthal İle Söyleşi

Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastinin Epizodu Lisanslı Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Stacey Freedenthal ile onun Helping the Suicidal Person: Tips and Techniques for Professionals adlı kitabı hakkında bir söyleşidir.

Dr. Freedenthal ile konuşmaktan heyecan duydum çünkü o intihar etmek isteyen müracaatçılarda hemen kullanmaya başlayabileceğiniz 89 taktik ve teknik ortaya koyuyor.

Bugünün epizodunda bunlardan beşi hakkında konuşacağız:


Ergen İntiharı ile Madde Kullanımı Arasındaki Bağlantı

İstatistikler ve Trendler

İntihar ayırım yapmaz. Birleşik Devletlerdeki bazı çocuklar duygusal ızdıraba yanıt olarak kendilerini kasıtlı incitmektedirler. İntihara ilişkin düşünceler bütün sosyoekonomik artalanlardan insanları etkileyebilir ve alkol ya da madde kullanımına yönelim kişinin intiharla ölüm şansını arttırmaktadır.

Fakat, intihar önlenebilir. Ebeveyn olarak, madde kullanımının ve mental hastalığın belirtilerini çocuğunuzda belirlemeniz var olan sağlık sorunlarının şiddetlenmesini önler. Eğer bağımlılık veya ruh sağlığı sorunları iyileştirilmeden bırakılırsa, sizin ergenin intihara ilişkin düşüncelerinin artma şansı yükselir.


Kriz Müdahalesi ve İntihar Değerlendirme: Bölüm 1- Tarih ve Değerlendirme

Bu iki bölümden oluşan Kriz müdahalesinin birinci bölümüdür. Bu konuşmada, modern müdahale ve kriz teorisine bakışın bir özetini sunacağım. Kriz değerlendirmesinde iki yaklaşımı tartışacağım, Myer’in Triyaj (aciliyete göre sınıflandırma) Değerlendirme Modeli ve Genişleme-Sıkma Süreç Modeli. 


Kriz Müdahalesi ve İntihar Değerlendirmesi: Bölüm 2- Müdahale ve Kriz Değerlendirmesi

Bu iki bölümden oluşan Kriz Müdahalesinin ikinci bölümüdür. Bu konuşmada, bireysel kriz müdahalesini Robers’in Kriz Müdahalesinin Yedi Aşamalı Modeli bağlamında ve en popüler grup kriz müdahalesi modeli halihazırda kullanımda olan, Kritik Olay Stres Sorgusu’nu tartışıyorum. Podcast intihar değerlendirmesinin detaylı gözden geçirilmesi ile sonlanacaktır. 


İntihar Riski Olan İnsanlarla Sözleşme: Dr. Dana Alonzo ile Söyleşi

Bugünün Sosyal Hizmet Podcasti profesyonel ruh sağlığı servislerinde intihar eğilimli insanları tedaviye ikna etme hakkındadır. Fordham Üniversitesinden Dr. Dana Alonzo ile konuştum. İnsanlar intihara eğilimli olduklarında neden profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmak istemeyebildiklerinin bazı sebepleri ve ruh sağlığı profesyonellerinin yaptığı bazı şeylerin insanların tedavide kalmalarını zorlaştırdığı hakkında konuştuk.


İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI): Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastinin konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını tahrip etme davranışıdır.  


Motivasyonel Görüşme: Prof. Dr. Mary Velasquez ile Söyleşi

Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastimiz motivasyonel görüşme üçüncü baskı hakkında olacak. Bugünün epizodunda Profesör Dr.Mary Velasquez ile konuştum. Toplumsal liderlikte yüzyılın profesörüdür.  


Originally published in English by Psychotherapy.net

Öfke Kontrolünde Dr. Christian Conte ile söyleşi

Prof. Dr, Christian Conte  şiddet suçlularıyla terapi tutkusunu paylaşıyor,  onun radikal empati teknikleri ve toplumuzdaki  en çok marjinalize edilen insanlarla çalışmada kullandığı eşsiz araçlar yargılarla başetmesine yardım etmektedir. Şiddet  suçlularıyla çalışan profesyoneller, öfke kontrolu problemi yaşayan bireyler ve hayatta kalma riskini alan  herkes için… 2013  

****

Şiddet Suçluları ile Çalışma: Dr. James Gilligan ile Söyleşi

Ünlü Harvard psikiyatristi ve şiddet uzmanı Gilligan hapishanelerde şiddet suçlularıyla çalışmanın iç yüzünü anlatıyor. Şiddet davranışının kökeninde trajik çocukluk ve adli müracaatçılarla (danışanlarla) psikoterapödik tedavinin temellerini öğrenmek isteyen meslek elemanları ve herkes için ..       

 Dr. James Gilligan

Harvard Tıp Okulu Psikiyatri departmanında 30 yıldan fazladır hizmet vermektedir, Harvard eğitim hastanelerinde Massachusetts cezaevleri ve Cezaevi ruh sağlığı hastanelerini yönetmektedir, bu kurumlar ruh sağlığı hizmeti ve şiddeti önleme hizmetleri sunmaktadırlar.

Dr. James Gilligan şu yayınların yazarıdır Violence: Reflections on a National Epidemic and Preventing Violence: Prospects for Tomorrow. Onun en son kitabı, Why Some Politicians are More Dangerous Than Others, onun araştırmalarına bağlı kalarak amerikada hangi politik partinin yönetimde olduğuna bağlı olarak cinayet ve intihar olaylarının nasıl değiştiğini işlemektedir. 

Copyright 2011, Psychotherapy.net.  Reprinted with permission.  Psychotherapy.net  publishes articles, interviews and training videos in the field of psychotherapy, counseling, and addictions.