Çocuk Koruma

Çocuk Mahkemeleri: Çocuğun Yüksek Yararı, Sosyal İnceleme Raporları / Denklem Nasıl İşliyor?

Türkiye için çoğunlukla resmi kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik vb. kadrolarda kurum ve kuruluşlarda çalışırken zaman zaman mahkemelerce falanca çocuk hakkında ya da örneğin bugün itibarıyla yetişkin olan, 8 yıl önce çocukken ‘suça sürüklenen çocuk’ ifadesi bağlamında sizden bir sosyal inceleme raporu düzenlemeniz istenir. Düzenli olarak sosyal inceleme raporlarıyla meşgul değilseniz, okul yıllarında sosyal inceleme raporuna dair yeterli eğitim almadıysanız, konu ile bir şekilde ilgili değilseniz çoğunlukla “nereden çıktı bu sosyal inceleme raporu”, “nasıl düzenlenir?”, “yapmak zorunda mıyım?”, “raporun içeriği nasıl olmalı?”, “kullanabileceğim standart ya da hazır bir forum var mı?” gibi ifadeye dökülebilecek düşüncelerle arayışa girersiniz. Bu şekilde birçok insan zaman zaman bu konuda bilgilerimize başvurmakta ve kendilerine konu ile ilgili dokümanlar gönderdiğimizde bir şey anlayamadıklarını; dolaysıyla hazır bir form ya da rapor örneği göndermemizi talep ederler ki İnternet ortamında onlarca bu tür formlar bulabilirsiniz ancak bu şekilde düzenlenen belge(?)nin sosyal inceleme raporu olmadığını ifade etmeliyim. Dahası bu şekilde düzenlediğiniz bir belge belki de bir çocuğun geleceğini harap etmek anlamına gelebilecektir. Doğrusu kimsenin böyle bir kasıtla rapor düzenlemeyi isteyeceğini düşünmüyorum. Yine de hem para kazanmak ve hem de işi gereği gibi yapmak istiyor olabilirsiniz. Umarım bu yazımda diğer başlıklarla birlikte birazcık olsun bu konuya da ışık tutabilirim.


Uluslararası Sosyal Hizmet (ISS)

ISS 90 yıldır çocukları koruyor ve farklı ülkelerdeki aileleri birleştiriyor

ISS bir uluslararası organizasyondur, devlet organizasyonu değildir ve 1924 yılında kuruldu. Uluslararası çocuk koruma vakalarının çözümü için destek sağlamaktadır.

ISS küresel ağ olarak 120’nin üzerinde ülkede organize olmuştur ki bu yolla çocuklara ve ailelere, göçte olduğu gibi, yüz yüze oldukları çok boyutlu sosyal sorunlarda yardım sağlamaktadır. O Cenevre’deki Genel Yönetime bağlı bir ilavedir.


Disiplin nedir?

Doğal gelişiminin bir parçası olarak, çocuklar bazen ebeveynlerin ya da yetişkinlerin beklentilerini ve otoritelerini denemek ya da zorlamak isterler. Bazen, çocuklar basitçe bir şeye karşı kötü davranırlar (örn. Dikkat çekme, bir nesne güç, yaşıt onayı). Bu çocukların büyüme sürecinin çok önemli bir parçasıdır, yine de sonuçsuz kalmamalıdır. Disiplin, çocukların yanlıştan doğruyu, kabul edilebilirden kabul edilemezi nasıl öğrendikleridir.


Disiplin ile cezalandırma arasındaki fark nedir?

Ebeveynlerin çocuklarını ceza ile disipline edeceklerine dair güçlü hissiyata sahip oldukları birkaç durum var. Her ne kadar insanlar disiplin ve cezalandırmayı birbirinin yerine kullanıyor olsalar da bu iki sözcük oldukça farklı anlamlara sahiptirler.

Disiplin, bir çocuğa kabul edilebilir davranış ile kabul edilemez davranış arasındaki farkı öğretme sürecidir. İyi disiplin çocuğun neyi yapmasına izin verildiğine odaklaşan pozitif zorlama olmalıdır. Disiplinin amacı çocuğa dürtüsel, rasgele davranışını kontrollü, amaçlı davranışa çevirmesinde yardımcı olmaktır ve disiplin kesinlik ve hatırlatmalarla pekiştirilmelidir.


Çocuk ve Matem

Aile bireylerinden birinin ölümünde bu zor süreci nasıl yönetmeliyiz?

(Aileler için öneriler )

Hayat doğumla anlam kazanıp ölümle sonlanan bir süreçtir. Her canlı için doğum kadar ölüm de bir gerçekliktir ve kaçınılmazdır. Aslında var olan canlı ya da cansız her nesnenin belli bir ömrü vardır, ama canlılar için özellikle de hayvanlar ve insanlar için çok daha fazla boyutları ve etkileri olan bir gerçektir.

İşte ölüm bu kadar gerçekken değişik bakış açıları ve yaklaşımlarla ölüm korkusunun bizde oluşturduğu korku ve tedirginliği reddetmek yerine en aza indirgemeye ve değiştiremeyeceğimiz bu gerçekliği kabullenmeye çalışırız.


Otizm Hakkında bilmeniz gereken

O Sadece Yağmur Adam Değil Artık 

(Otizm)

Yetişkin otizm dünyasını bize tanıştıran klasik Tom Cruise / Dustin Huffman filmini hepimiz hatırlarız. Yağmur adam (Rain Man) otizmin şiddetli etkilerini taşıyordu çünkü onun çocukluğunda otizmin tedavisi henüz yoktu.

Otizm tüm anababaların duymaktan korktukları bir kelimedir. Son yıllarda otistik çocuk sayısı hızla artış göstermektedir. Bu hızlı artan vaka sayısına karşılık öte yandan otizmin teşhis ve tedavisine yönelik gelişmeler de dikkate değer ölçülerdedir. Özellikle erken teşhis gerek tedavi bakımından gerekse etkilerinin azaltılması bakımlarından oldukça önemlidir.

Otizm nedir?

Otizm beynin iletişim, davranış, sosyal etkileşim, öğrenme, hissetme ve motor koordinasyonu işlevlerinin bulunduğu bölümündeki nörolojik ve medikal bir bozukluktur.