Cezaevi Sosyal Hizmeti

Cezaevleri sosyal hizmet alanları bakımından özellikle Türkiye’de sosyal hizmet uzmanları için en sıkıntılı, en yıpratıcı, en stresli ve de en düşük ücret karşılığı çalışılan alanlardan biridir. Birçok alana göre mesleki rol ve uygulamalara dair daha net bir tanımlama olmakla birlikte uygulamada bu kurumdan kuruma değişiklik göstermekte ve çoğunlukla bu tanımlamalara uyulmamaktadır. Dolayısıyla maruz kalacağınız riskler bakımından sadece riskli hükümlü ve tutuklularla çalışmakla aldığınız risklerle sınırlı değildir, aynı zamanda idare ile ve diğer personel ile de ciddi çatışmalar yaşama ihtimaliniz çok yüksektir, en azından mesleki ilke ve prensipler çerçevesinde çalışmayı düşünüyorsanız bu riskler kaçınılmaz olarak sizi beklemektedir. Öte yandan bütün bu yorucu, yıpratıcı tempoya rağmen özellikle sosyal adalet, hak, eşitlik gibi kavramlar sizin için önemliyse, vatan, millet, toplumsal gelişim gibi idealist karakter özelliklerine sahipseniz, hak, hukuk, adalet için mücadeleci bir ruhla güçlü bir kişiliğe sahipseniz bütün yorgunluğunuzu size unutturacak, size topluma yararlı olmanın hazzını yaşatacak birçok gelişmeler ve bu anlamda bakir bir alan olarak burada çalışmak sizi cezp edecektir.

Diğer önemli bir husus ise cezaevinde göreve başlayarak daha sonra başka bir kuruma nakil yapmayı planlıyorsanız bu ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile bu şekilde yıllarınızı kaybetmek yerine sınavlara daha iyi hazırlanarak istediğiniz bir alanı seçmek sizin için daha avantajlı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı genellikle diğer kurumlara göre cezaevlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı /Sosyal Çalışmacı kadroları için daha düşük puanla kazanmanız mümkün.


İntihar Riski olan İnsanlarla Sözleşme: Dr. Dana Alonzo ile Söyleişi

Bugünün Sosyal Hizmet Podcasti profesyonel ruh sağlığı servislerinde intihar eğilimli insanları tedaviye ikna etme hakkındadır. Fordham Üniversitesinden Dr. Dana Alonzo ile konuştum. İnsanlar intihara eğilimli olduklarında neden profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmak istemeyebildiklerinin bazı sebepleri ve ruh sağlığı profesyonellerinin yaptığı bazı şeylerin insanların tedavide kalmalarını zorlaştırdığı hakkında konuştuk. Dana bunu iyileşmeye ikna etmede bir problem olarak görüyor. O, kendisinin müdahalesini nasıl geliştirdiği ve ihtiyaçların ne olduğu sürecini tanımladı. Herkes için, intihar riskini göz önüne almaksızın, tedavide iyileştirmeye nasıl ikna edileceği üzerine bazı ipuçları ile sonlandırdı. 


Kriz Müdahalesi ve İntihar Değerlendirmesi: Bölüm 2- Müdahale ve Kriz Değerlendirmesi

Bu iki bölümden oluşan Kriz Müdahalesinin ikinci bölümüdür. Bu konuşmada, bireysel kriz müdahalesini Robers’in Kriz Müdahalesinin Yedi Aşamalı Modeli bağlamında ve en popüler grup kriz müdahalesi modeli halihazırda kullanımda olan, Kritik Vaka Stres Sorgusu’nu tartışıyorum. Podcast intihar değerlendirmesinin detaylı gözden geçirilmesi ile sonlanacaktır.


Kriz müdahalesi ve İntihar Değerlendirmesi: Bölüm 1- Tarih ve Değerlendirme

Bu iki bölümden oluşan Kriz müdahalesinin birinci bölümüdür. Bu konuşmada, modern müdahale ve kriz teorisine bakışın bir özetini sunacağım. Kriz değerlendirmesinde iki yaklaşımı tartışacağım, Myer’in Triyaj (aciliyete göre sınıflandırma) Değerlendirme Modeli ve Genişleme-Sıkma Kontinum (süreç) Modeli.

Kriz Müdahalesi

Bugünün konusu Kriz müdahalesi ve müdahalede üç alana bakacağız. Kriz değerlendirmesinde: müracaatçınızın etkili davranışsal ve bilişsel işlevselliğinin nasıl olduğunu anlamak için ne yaptığınıza bakarak başlayacağız. Kriz müdahalesi ile devam edeceğiz. Bütün müdahalelerde olduğu gibi, değerlendirme ile başlarsınız ve sonra eldekilerle neler yaparak sorunu çözebileceğinizle devam edersiniz. Ve nihayetinde intihar değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi ile sonlandıracağız.


 

Psiko Sosyal Yardım Servislerinin cezaevlerinde işleyişleri ve uzmanların karşı karşıya kaldığı sorunları ve çözüm önerilerine geçmeden önce bu servilserin sistemdeki yeri ve anlamını daha iyi kavrayabilmek   bakımlarından CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün websitesinde psiko sosyal yardım servilserinin ne şekilde ele alındığından başlamanın doğru bir adım olacağını düşünmekteyiz.


Sosyal Servis ile Sosyal Hizmet Arasındaki Fark nedir?

Sosyal hizmet, yaşam kalitesini geliştirmesi ve örneğin yoksulluk gibi bir sıkıntı içinde olan insanların iyilik halinin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik bir meslek olduğu gibi aynı zamanda akademik bir disiplindir. Sosyal hizmet, araştırma, doğrudan uygulama ve yoksulluk gibi, sosyal adaletsizlik gibi durumlara bağlı sosyal dezavantajlara maruz kalan insanların iyilik hallerini korumaları ve geliştirmeleri için oları eğitmek gibi farklı etkinlikleri yönetir.


Cezaevi Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?  

Ashley Miller, LSW

Cezaevi sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda düzeltici sosyal hizmet uzmanları olarak da bilinir, kriminal adalet sisteminde çalışan ruh sağlığı profesyonelleridir. NASW (Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği)’a göre yeniden cezaevine girme ve yeniden tutuklanma oranlarına bakıldığında, Birleşik Devletlerde düzeltici sistemde mahkumlar cezaevinden salıverildikten sonra tekrar mahkum olarak geri dönmektedirler. Sosyal Hizmet Uzmanları bunu önlemek için psikososyal sorunları tespit ederek ve mahkumları eğiterek suçluların iyileştirilmeleri ve başarılı bir şekilde toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. ..


İntihar Niyeti Taşımayan Kendine Zarar Verme (NNSI) :
Dr. Jennifer Muehlenkamp ile Söyleşi
 

Bugünkü sosyal hizmet podcastının konusu intihar niyeti taşımayan kendine zarar verme davranışı, ya da (diğer adıyla) NSSI. Milletlerarası Kendine Zarar Vermeyi Çalışma Toplumuna göre NNSI sosyal olarak kabul görmeyen, intihar maksadıyla yapılmayan kasıtlı vücut dokularını  tahrip etme davranışıdır. Wisconsin Üniversitesi Eau Claire’de öğretim üyesi  Doçent Dr. Jennifer Muehlenkamp ile konuştum, ki o aynı zamanda NSSIda dünyanın sayılı uzmanlarından biridir. Bugün Jennifer ile NSSIın tanımı, intihar ve intihar maksadı taşımayan kendine zarar verme davranışı arasındaki kesişme ve kendine zarar veren müracaatçılarla çalışırken klinisyenlerin (uzmanların) yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri konuştuk. Konuşmamızı NSSIın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar ve DSM-V’de yer alan psikiatrik bozukluklarla sonlandırdık.


Originally published in English by Psychotherapy.net

Öfke Kontrolünde Dr. Christian Conte ile söyleşi

Prof. Dr, Christian Conte  şiddet suçlularıyla terapi tutkusunu paylaşıyor,  onun radikal empati teknikleri ve toplumuzdaki  en çok marjinalize edilen insanlarla çalışmada kullandığı eşsiz araçlar yargılarla başetmesine yardım etmektedir. Şiddet  suçlularıyla çalışan profesyoneller, öfke kontrolu problemi yaşayan bireyler ve hayatta kalma riskini alan  herkes için…


Şiddet Suçluları ile Çalışma: Dr. James Gilligan ile Söyleşi

Ünlü Harvard psikiyatristi ve şiddet uzmanı Gilligan hapishanelerde şiddet suçlularıyla çalışmanın iç yüzünü anlatıyor. Şiddet davranışının kökeninde trajik çocukluk ve adli müracaatçılarla (danışanlarla) psikoterapödik tedavinin temellerini öğrenmek isteyen meslek elemanları ve herkes için ..       

 Dr. James Gilligan

Harvard Tıp Okulu Psikiyatri departmanında 30 yıldan fazladır hizmet vermektedir, Harvard eğitim hastanelerinde Massachusetts cezaevleri ve Cezaevi ruh sağlığı hastanelerini yönetmektedir, bu kurumlar ruh sağlığı hizmeti ve şiddeti önleme hizmetleri sunmaktadırlar.

Dr. James Gilligan şu yayınların yazarıdır Violence: Reflections on a National Epidemic and Preventing Violence: Prospects for Tomorrow. Onun en son kitabı, Why Some Politicians are More Dangerous Than Others, onun araştırmalarına bağlı kalarak amerikada hangi politik partinin yönetimde olduğuna bağlı olarak cinayet ve intihar olaylarının nasıl değiştiğini işlemektedir.           

 

Copyright 2011, Psychotherapy.net.  Reprinted with permission.  Psychotherapy.net  publishes articles, interviews and training videos in the field of psychotherapy, counseling, and addictions.