Ergen ve Ergenlik

Ergen gücünün sınırlarını sık sık test eder,  enerji doludur. Dahası bu enerjisini kullanabileceği uygun ortam ve meşgaleler de ergenin olumlu gelişiminde önemlidir.

ERGENLİK

Ergenlik, yaşam dönemleri  arasında tanımlanması en zor olanıdır. Ergenlik için yapılan herhangi bir genelleme hemen söylenin tersi yönünde sonuç verebilmektedir. Ergenler çok ben merkezli olmalarına rağmen çok kolayca kendilerini başkaları için feda edebilirler. Dikkatleri bir kelebek gibi sürekli daldan dala dolaşırken, öte yandan bir şeye saatlerce konsantre olabilirler.  Kendilerinden bir iş yapmalarını beklediğinizde tembel, ilgi beklediğinizde suratsız olabiliyorken, öte yandan ummadığınız zamanda sevgi dolu ve fedakar olabiliyorlar.

Bu önceden tahmin edilemeyen, ileri gitmesini umarken geri giden, beyaz dediğinize siyah diyen, soğuk dediğinize sıcak diyen bir kişi olup çıkıverir ergen.  İnsan hayatının 12-19 yaş arasındaki dönemi özel bir dönemdir çünkü yaşamın bu yılları fiziksel olduğu kadar psiko sosyal yönden de çok hızlı bir değişimin yaşandığı, belli arayışların başladığı, kişinin kendisi ve çevresi hakkında en çok sorguladığı bir dönemdir. Ergen kendisine ve çevresine büyüdüğünü, gelişip değiştiğini ve her anlamda farklı biri olduğunu kabullendirmeye çalışır.  Utangaç, silik bir çocuk, ergenlik çağında çok daha konuşkan, atılgan tavırlar gösterebilir ya da saldırganlaşabilir. Kendi sınırlarını denediği yaşamın bu döneminde adeta ergen kendini  yenileyerek sil baştan başka biri olma yönünde yöntemlere başvurabilir. Bu süreç ergen kadar aileler açısından da çok önemlidir. Aileler bilinçle, sabır ve anlayışla ve ergendeki değişmenin farkında olduklarını, ergene karşı davranışlarda da onu artık eski sevimli küçük çocuk değil, ama en az önceki kadar sevip değer verdikleri bir ergen olarak kabul ettiklerini hissettirmelidirler. Konuları birlikte konuşup değerlendirebilmeli, ergenin isteklerinden aile onaylamadıklarını uygun bir dille ve inandırıcı (gerçekçi) açıklamalarla ergenle konuşabilmeli. Ergenin istek ve beklentilerini ya da kendisini  görmezlikten gelmek ergenle aranıza belki de bir daha aşamayacağınız bariyerler oluşturabilir.

Ergenliğin en belirgin özelliği beklenmedik davranış ve tepkilerinin belli sınıflamaların ve beklentilerin dışında olmasıdır. Her ergende değişim farklı etkiler gösterdiğinden çok belirgin tanımlamalar yapmamız da pek mümkün olamamaktadır. Ergeni dikkatle gözlediğinizde aslında insanı çok kompleks ve anlaşılmaz yapan şeyin deneyimler olduğunu açıkça görürsünüz. Ergen bir yandan kendisinin büyüdüğünü, artık küçük bir çocuk olmadığını söylerken, küçük bir çocuk olmadığı konusunda haklı olmakla birlikte  aslında deneyimsiz olduğu için gerçekten de hiç umulmadık hatalar yapabildiğinin farkında  da değil. Bu yüzden çok cesur olur; çok kolayca kırabilir, tahrip edebilir. İnsanlar olayları değerlendirirken, kararlar verirken bilgi ve deneyimleri ile değerlendirip karar vermektedirler. Bir insana tabancayla nişan alıp ateş ettiğiniz takdirde onu öldürebileceğinizi bilirsiniz, ancak deneyime sahip bir insan bir insanı öldürmenin ne anlama geldiğini, insan öldürmenin sonuçları, daha doğrusu bir bedeli olacağını ve bu eylemi  gerçekleştirdiği takdirde o bedeli de ödemesi gerektiğini düşünür, nihayetinde bu bağlamda değerlendirip nihai kararını verir.

Ergen gücünün sınırlarını sık sık test eder,  enerji doludur. Dahası bu enerjisini kullanabileceği uygun ortam ve meşgaleler de ergenin olumlu gelişiminde önemlidir. Bu değişim ve gelişim sürecinde oldukça önemli bir gelişim de ergenin cinsel gelişimidir. Cinsel kimlik gelişimi, karşı cinse yakın ilgi, kendi cinsel kimliği ha

kkındaki düşüncelerinin gelişimi ve netleşmesi de bu dönemin önemli gelişmelerindendir.


Baskı Altında (Bölüm II): Dr. Lisa Damour ile Söyleşi

Bugünün epizodu 2019 Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girls kitabın yazarı Dr. Lisa Damur ile iki bölümlük konuşmanın ikincisidir. Bugünün epizodunda tecavüz kültürü; “rıza” sözcüğü ile sorun; kızları kritize etmenin diğer bir yolu olarak toplumun kızların konuşmasını nasıl kritize ettikleri hakkında konuştuk. Eğer birinci bölümü henüz duymadıysanız lütfen kontrol edin. Lisa ve ben stres, kaygı ve travma; “iyi” ve “kötü” baskının neye benzediği; ve okulların, ebeveynlerin ve sağlayıcıların baskıyı nasıl düşünebildikleri hakkında konuştuk. Şimdi, bugünkü epizottan haz duymanız için birinci bölümü dinlemeniz gerekmiyor. Fakat konuştuğumuz bazı kaynak kavramları eğer aşina değilseniz sürdürülen konuşmayı anlamak bakımından (faydalı olabilir).


Ergenlerin İntihara Yönelme Düşüncelerini Ebeveynlerine Söylemekten Kaçınmalarının 10 Nedeni

Yazan Stacey Freedenthal, PhD, LCSW

Ergenler sıklıkla bana kendi intihara yönelik düşünceleri hakkında ebeveynleriyle konuşmayı sevmediklerini söylerler. Bazı ergenler hiç bir şekilde ebeveynlerine söylemiyor.

Ergenlerin kendilerini ebeveynlerine karşı kapatmalarının birçok sebebi var. Ergenlerin sıklıkla bana söyledikleri en büyük sebep ergenler ana-babalarıyla kendi intihara yönelme düşüncelerini paylaştıklarında “aşırı heyecanlanacakları” (aşırı tepki verecekleri) kanaatini taşıdıkları yönündedir.


Dost Tuzağı – Tecavüz Hapları

Dost Tecavüzü Nedir?

Dost tecavüzü birbirini tanıyan iki ya da daha çok insan arasında karşılıklı rızaya dayanmayan cinsel eylemdir. Dost tecavüzü vak’asında, fail ve kurban birlikte zaman geçirmeyi seçerler ve bir ilişkileri vardır, belki iyi arkadaş olarak, ya da romantik bir yolla bile olabilir. Dost tecavüzü kurbanın tanıdığı kişi tarafından yapılan tecavüz türüdür, ki bu birbirini çok az tanıyan iki insan arasında olur, komşular ve iş arkadaşları gibi.

Dost tecavüzü ağır bir suçtur. Çünkü birisini istemediği halde seksüel eyleme zorlamaya dahil olmadır, fail eylemlerinden dolayı dava edilebilir. Bir ya da birkaç hap sıklıkla seksüel saldırıyı kolaylaştırmak için kullanılır.


Ergen İntiharı ile Madde Kullanımı Arasındaki Bağlantı

İstatistikler ve Trendler

İntihar ayırım yapmaz. Birleşik Devletlerdeki bazı çocuklar duygusal ızdıraba yanıt olarak kendilerini kasıtlı incitmektedirler. İntihara ilişkin düşünceler bütün sosyoekonomik artalanlardan insanları etkileyebilir ve alkol ya da madde kullanımına yönelim kişinin intiharla ölüm şansını arttırmaktadır.

Ergenlerin intihara yönelimi ve madde kullanımının bu yönelim ile bağlantısını detaylarıyla ele alacağımız konular ergen çocuğu olan aba-babaları, ergenlerle çalışan profesyonelleri yakından ilgilendirmektedir.İyileşme Liseleri: Dr. Lori Holleran Steiker ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcasti İyileşme Liseleri dairdir. Austin’deki Texas Üniversitesi Sosyal Hizmet Okulunun seçkin profesörlerinden ve (aynı zamanda) 2016 yılı, Youth and Substance Use: Prevention, Intervention and Recovery kitabının yazarı Dr. Lori Holeran Steiker ile konuştum.


Ergenlikte Güven ve Güvenlik

Kızlara göre güvenliğin anlamı nedir, güvende hissetmelerini sağlayan nedir ve neden güvende hissetmek önemlidir?

Bu soruların cevabını Amerika’da yapılan bir araştırmadan (8-17 yaş arası 2,279 kızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir) elde edilen bulgular ışığında arayıp değerlendireceğiz.

Özellikle ana babalar ve aileler açısından çocukları, gençleri anlamak, ergenlerin ihtiyaç ve sorunlarına duyarlı olmak, ergeni gereği gibi hayata hazırlamak ve sağlıklı iletişim kurmak, ergenle sağlıklı ilişkiler geliştirmek için ergen ve ergenlik hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamız gerekiyor. Ergenlik dönemi aynı zamanda çocukların özerliğe daha fazla önem vermeleri nedeniyle bu dönemde ana babadan uzaklaşma ve daha az paylaşma eğilimi dolayısı ile çoğu zaman endişelenir ya da ergeni bunaltacak kadar yüklenerek ilişkileri daha da çıkmaza sokabiliriz.


Kızınızı Sağlıksız İlişkiden Nasıl Korursunuz?

Geçen son on yılda ergen flört istismarı çok kötü bir noktaya geldi. Irk, sınıf, yaş, etnik köken, eğitim düzeyi, ve gelir düzeyinden daha kapsamlı bir hal aldı. Ayrımın etkin olduğu tek alan cinsiyettir. Şiddet kurbanlarının %95’i kızlardan oluşmaktadır.

1980’lerin başlarında kadına ve çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması akımında müdahale uzmanı olarak, Kaliforniya sınıflarında büyük zaman harcayan Barrie Levy tecavüz, seksüel istismar, ve dayağı kadınlara karşı suçlar olarak tanımladı, bu suçlarla kızların büyüme sürecinde kadılaşabildiklerini saptadı. Çok sayıda kız 12-13 yaşlarında iken kendi ergen erkek arkadaşları tarafından bu suçlara maruz bırakıldıklarını şaşkınlıkla gördü.

 


Beden İmgesiBeden İmgesi

(Siz ve Aynalar)

Beden imgesi kendi görünümünüze ilişkin düşüncelerinizdir. Pozitif beden imgesine sahip olmak, çoğunlukla kendinizi doğru görmeniz, bedeniniz hakkında kendinizi rahat hissetmeniz ve görünüşünüz hakkında olumlu hislere sahip olmanızdır.

Beden imgesi ile mücadele oldukça yaygındır, kim olduğunuzun hiç bir önemi yoktur.

Olumsuz beden imgesine sahip olmak yeme ve egzersiz bozukluklarına neden olabilir

Hepimiz beden imgesine sahibiz. Hepimiz görünüşümüze dair hislere sahibiz. Bizim görünüşümüz hakkında başkalarının ne düşündüğüne dair fikirlerimiz var. Fiziki imgeniz

vücudunuzun bazı bölümleri hakkında çok olumlu hislere sahipken, bazı bölümleri hakkında aynı hislere sahip olmayabilirsiniz bu normaldir. Beden imgesi aynı zamanda vücudunuz hakkındaki hislerinizdir.


Çözümlenmemiş Bağımlılık Durumlarının 25 SonucuÇözümlenmemiş Bağımlılık Durumlarının 25 Sonucu

Başkalarının duygularından ve / ya davranışlarından sorumlu olduğumuzu varsayarız.
Başkalarının duygu ve davranışlarından aşırı derecede sorumlu olduğumuz duygusu taşırız.
Duygularımızı tanılamakta zorluk yaşarız …Kızgın mıyım … üzgün müyüm … mutlu muyum … korkuyor muyum?


Özguven

Özgüven

Hayatboyu kendimizi ve başkalarını belli kriterlere göre değerlendiririz, benzer şekilde başkaları da bizi değerlendirir. Özgüvenin ardındaki fikir kendimiz hakkında nasıl değer biçtiğimizle ilgilidir. Bu değer kişiden kişiye değişir. Biz kendimize çok az değer biçerken, başkaları bize daha yüksek  değer biçebilir. Kendimizi olduğumuzdan daha değersiz görmeyi alışkanlık haline getirirsek, ya da kendimize başkalarından daha değersiz görme eğilimini sürdürürsek düşük özgüven (değersizlik) duygusu geliştiririz.