Kontrol edilmeyen / edilemeyen her güç istismar etmeye eğilimlidir!..

Güç;  fiziksel, erksel, sosyal, psikolojik olabilir ya da hepsini içerecek derecede kapsamlı olabilir. Her ne şekilde olursa olsun güce sahip olan kişi ve kişiler, kurum ya da kurumlar gücü kullanırken uymak zorunda olduğu güçlü norm ve yaptırımlar olmadığı sürece azami düzeyde kontrolündekileri istismar edebilir.

Sistematik istismara maruz kalan kişi ve gruplar bir süre sonra güçlü ile baş edemeyeceklerini kabullenerek boyun eğmeyi ve sindirilmeyi bir yaşam tarzı olarak kabullenirler ancak onlar da kendilerinden daha güçsüzleri istismar ederek bu şekilde bir denge kurmayı yeğlerler. Güçlüyü eleştirmeye yeltenemez ve güçsüz tarafından eleştirilmeyi kabullenemezler. Dolaysıyla kabullenemedikleri durumları tartışmak, çözüm üretmek yerine –ortam ve koşullar elverdiğinde– yıkarak, yok ederek ortadan kaldırmayı yeğlerler…Dost Tuzağı – Tecavüz Hapları

Dost Tecavüzü Nedir?

Dost tecavüzü birbirini tanıyan iki ya da daha çok insan arasında karşılıklı rızaya dayanmayan cinsel eylemdir. Dost tecavüzü vak’asında, fail ve kurban birlikte zaman geçirmeyi seçerler ve bir ilişkileri vardır, belki iyi arkadaş olarak, ya da romantik bir yolla bile olabilir. Dost tecavüzü kurbanın tanıdığı kişi tarafından yapılan tecavüz türüdür, ki bu birbirini çok az tanıyan iki insan arasında olur, komşular ve iş arkadaşları gibi.

Dost tecavüzü ağır bir suçtur. Çünkü birisini istemediği halde seksüel eyleme zorlamaya dahil olmadır, fail eylemlerinden dolayı dava edilebilir. Bir ya da birkaç hap sıklıkla seksüel saldırıyı kolaylaştırmak için kullanılır.


İstismar Nedir?

İstismar diğer kişinin davranışını kontrol etmeye kalkışmaktır. Onun gücü kötüye kullanımıdır ki bu yolla samimiyeti, güveni ve bağımlılığı kullanarak kurbanı savunmasız hale getirmektedir.

Fiziksel istismar cezalandırmayı, itip kakmayı, tokatlamayı, tekmelemeyi, yumruklamayı, vurmayı, tükürmeyi, çimçikleşmeyi, saçını çekmeyi, boğmaya çalışmayı, bir şeyler fırlatmayı, kurbanı bir cisimle vurmayı ve silah kullanarak korkutmayı içermektedir.


İstismarcı Kişiliğin Belirtileri

(Evliliğin eşiğindekiler için)

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Aile ortamında büyüyen çocuk ekonomik olarak kendine yeter hale geldiğinde ilk düşündüğü seçeneklerden biri de sevdiği insanla birlikte aynı çatı altında yaşamaya yönelik planlar yapmaktır. Bu kararla birlikte uzun vadeli planlar yaparak ve belki de bundan sonraki yaşamını bu ilişki üzerine kurup bağlayıcı kararlar alacaktır.

Her ilişkinin flört aşamasındaki gibi mükemmel yürüyemeyeceğini, kendinizi ve hayatınızı birleştirmeyi planladığınız kişiyi daha yakından tanımaya, paylaşımlarınızın ve benzerliklerinizin ne oranda farkında olduğunuza dair daha detaylı değerlendirmeler yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Bu çalışmamızda istismarcı kişilik yapısına sahip bireylerin genelde verdiği tepki ve tavırlar, söylemleri yer almaktadır. Bütün istismarcı kişilerin aynı özellikleri göstermelerini bekleyemeyiz, ancak bu değerlendirmeler uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucu ve çok sayıda bireylerle yapılan çalışmalardan elde edilmiş önemli belirtilerdir.


Çiftler Arası İlişkide Güç ve Kontrol

Bazen ne kadar çaba harcarsanız harcayın sağlıklı bir iletişim kurulamadığından, dolayısı ile de sorun doğru teşhis edilemediğinden tarafların birbirlerini gerçek anlamda anlamalarına fırsat kalmadan ilişki sonlanır. Bazen de gerçekten uygun bir seçim yapılmamıştır, eşler dikkate değer paylaşıma sahip değiller ve neticede ayrılmaları en doğrusudur.

Özellikle kandın ve erkek rol ayrımlarının belirgin olduğu toplumlarda güç ve kontrol ya da güç ve istismar çok daha yaygındır.

İstismarcılar şu bakımlardan partnerlerini kontrol etme hakkına sahip olduklarına inanırlar:


Aile içi şiddet ne midir?

Hepimiz biliyoruz ki zorbalıktır …

  • Düşünün … bütün zamanınızı bir zorba ile yaşıyorsunuz, fakat onu terk etmekten çok korkuyorsunuz.

  • Düşünün … gece uyumaktan korkuyorsunuz, sabah uyanmaktan korkuyorsunuz.

  • Düşünün … yemekten, ısınmaktan ya da uyumaktan mahrum ediliyorsunuz.

  • Düşünün … yumruklanıyorsunuz, tokatlanıyorsunuz, vuruluyor, dövüyorsunuz, çimdikleniyor ve tekmeleniyorsunuz


Partneri Tarafından İstismar Edilen Yakınınız, Arkadaşınız İçin Güvenlik Planı

Bu plan araştırma sonuçlarına bağlı olarak geliştirilmiştir. Kurbanların büyük çoğunluğu kadın olduğundan bu güvenlik planını kurbanın kadın ve istismarcının erkek olduğu varsayımı ile yazdık. Bununla birlikte, kurbanlar ve failler her iki cinsten olabilir ve aile içi şiddet aynı cins ilişkilerde de olabilmektedir.

Unutmayın: Siz Onun (kurban) için Oradasınız

1)     Kurbanı yargılamayın (onun konumunda değilsiniz).

2)     Kurbana terk etmesi gerektiğini söylemekten kaçının (Halihazırda terk


Aile İçi Şiddet Nedir?

Aile içi şiddet güç ve kontrolün sistematik örneği olarak eşlerden birinin diğerine karşı kasıtlı gözdağı, fiziksel saldırı, vurma, seksüel saldırı ve/veya diğer istismarcı davranışıdır. Bu fiziksel şiddeti, seksüel şiddeti, psikolojik şiddeti ve duygusal istismarı içermektedir. Aile içi şiddetin sıklığı ve şiddeti dramatik olarak çeşitlilik gösterir; fakat, aile içi şiddetin değişmeyen bir parçası eşlerden birinin sürekli bir şekilde diğer eş üzerinde güç ve kontrolünü sürdürmesidir.


Kızınızı Sağlıksız İlişkiden Nasıl Korursunuz?

Geçen son on yılda ergen flört istismarı çok kötü bir noktaya geldi. Irk, sınıf, yaş, etnik köken, eğitim düzeyi, ve gelir düzeyinden daha kapsamlı bir hal aldı. Ayrımın etkin olduğu tek alan cinsiyettir. Şiddet kurbanlarının %95’i kızlardan oluşmaktadır.

1980’lerin başlarında kadına ve çocuğa karşı şiddetin sonlandırılması akımında müdahale uzmanı olarak, Kaliforniya sınıflarında büyük zaman harcayan Barrie Levy tecavüz, seksüel istismar, ve dayağı kadınlara karşı suçlar olarak tanımladı, bu suçlarla kızların büyüme sürecinde kadılaşabildiklerini saptadı. Çok sayıda kız 12-13 yaşlarında iken kendi ergen erkek arkadaşları tarafından bu suçlara maruz bırakıldıklarını şaşkınlıkla gördü.