Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitim ve Öğretimi:
Dr. Anthony Hassan ile Söyleşi

 

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz iki bölüm olan Askeri Sosyal Hizmet Uzmanlarının Eğitimi ve Öğretiminin birinci bölümünü oluşturmaktadır. II. Bölümde kültürel sebeplerin askeri sosyal hizmette tartışılmasını kapsamaktadır…

 Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik tedavi: Prof. Dr. Carol Tosone ile Söyleşi

Bugünkü sosyal hizmet podcastimiz, modern sosyal hizmet uygulamasında psikoanalitik tedavi üzerine Prof. Dr. Carol Tosone ile söyleşimizde iki soruyu irdeliyoruz:

 


Communities that Care (Kapsamlı bir Toplumla Çalışma Projesi):
Profesör Dr. Richard F. Catalano ile Söyleşi


Bugünkü sosyal hizmet podcastimizin (konusu) çocuklar ve gençler için toplum merkezli müdahale hizmetleridir. Dr. Richard F. Catalano ile konuştum. Dr. Richard F. Catalano, J.David Hawkins ile birlikte Communities That Care programını geliştirdiler ki bu çocukların, ergenlerin pozitif davranışlarını geliştirmelerine ve madde kullanımı, suç işleme, ergen hamileliği, okuldan kaçma ve şiddete başvurma gibi problem davranışlarını önlemeye yönelik bir müdahale-planlama sistemidir.

 


Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon Lisanslı Klinik SHU Mark Meier ile Söyleşi

Bugünkü podcastimizde Lisanslı bağımsız klinik sosyal hizmet uzmanı Mark Meier’la sosyal hizmet uzmanı ve depresyon hakkında konuştum. Depresyon günlük işlevleri, iş-okul ve kişilerarası ilişkileri etkileyen biyopsikososyal bozukluktur. Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. ABD’de insanların yüzde 18’inin hayat boyu en az bir kez depresyon bozukluğu geçirdiği rapor edilmiştir (Kessler et al, 2005). Depresyon çoğu insan için konuşma terapisi, ilaç ya da her ikisini birlikte alarak başarıyla tedavi edilebilir.

 


Pediyatrik Onkoloji ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü: Profesör Dr. Barbara L. Jones ile söyleşi

Profesör Dr. Barbara L. Jones, lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı, pediatrik onkolojik sosyal hizmet uzmanı, aynı zamanda onlarca sosyal hizmetle ilgili dernek, yayın ve çeşitli organizasyonların eş başkanıdır, ve kendileri halen Albany Üniversitesinde öğretim üyesidir.

 


Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler: Profesör Dr Joseph Walsh ile Söyleşi


Bu bölümde teori ve klinik sosyal hizmet arasındaki ilişkiye bakacağız. Virginia Commonweath Üniversitesi Sosyal hizmet profesörü ve Brooks/Cole Theories for Direct Social Work Practice (Doğrudan sosyal hizmet uygulamasının teorileri) adlı kitabın yazarı(kitabın 2009’da ikinci baskısı yapıldı) Joseph Walsh, ile konuştum.

 


 

<< Önceki <<                                >> Sonraki >>