Psikoterapi


Dikkat!.. Özellikle Türkiyede ‘psikoterapist’ olduğunu düşünerek görüşmeye gittiğiniz kişi uzmanlık altyapısına sahip olmayabilir… Başlarken doğru insanı / kurumu seçtiğinizden emin olun!..

Gözlerinizi kapatarak, fıçıya girerek, dış dünya ile aranıza setler çekip surlar örerek sorunları çözemezsiniz…

 

Ne yazık ki ülkemizde başta eski adıyla Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı ve ilgili kuruluşlar ile MEB olmak üzere birçok kurum ve kuruluş adeta aileye müdahaleyi meşru kılmışlardır. Günümüzde üniversiteler başta olmak üzere çeşitli dernek, kurum ve kuruluşların düzenledikleri sözde sertifika programlarıyla bilgili – bilgisiz, yetkili – yetkisiz herkesin bir şekilde sözde kurslara katılarak, ücretini ödeyerek aldıkları sertifika ile aileye yönelik müdahalelerinin aile kurumuna ciddi zararlar verebileceği kaygısını taşımaktayız.

Bu tür programlar ve girişimlerin bir an önce sonlandırılması, bunun yerine çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alan sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve PDR mezunlarından isteyen ve başarılı olabilecek olanlar için maliyetleri kurumlarca karşılanmak kaydıyla mesleklerinin klinik alanlarında yüksek lisans ve doktoralarının tamamlanması ve yetkin klinik sosyal hizmet uzmanları / klinik psikologların gözetiminde süpervizyonlarını tamamlamaları ile (klinik odaklı ifadesi klinik uzmanlığı karşılamamaktadır) aileye yönelik çalışmaları desteklenmelidir. Bu başlangıçta ciddi bir maliyet gibi gelse de uzun vadede karlı olacaktır. Dahası toplumun dejenere olmasının da önünü kesebilecek ciddi bir çalışma olabilir. Aksi takdirde sonuçlarını önceden kestiremeyeceğimiz toplumda ciddi bozulmalar ve yozlaşmalar kaçınılmaz görünmektedir.

Bütün bu kargaşa içinde yine de aile terapisi ya da danışmanlık alma ihtiyacında olanların ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa başvurmadan önce kendilerine müdahale edecek ya da danışmanlık verecek uzmanın eğitim durumu, deneyimi ve hangi kurum ve kuruluşlardan ne tür belgeler aldığı gibi konularda bilgi edinmelerinin yararlı olabileceğini düşünüyoruz.Klinik Sosyal Hizmet Nedir?

Klinik sosyal hizmet, teşhis etmeyi, tedavi etmeyi ve mental hastalıklara müdahale etmeyi içeren sosyal hizmetin çok özelleşmiş bir alanıdır. Klinik sosyal hizmet uzmanları aynı zamanda insanlara onların yaşam kalitelerini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik sorunlarını belirlemede yardım eder.

Klinik sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarına baş etmeleri için yardım ettikleri en yaygın zorluklardan bazıları şunlardır:


Kişilerarası Psikoterapi

Bugünkü konferansta kişilerarası terapide bir takım anahtar bağlamlara, tarapistin ve müracaatçının rolüne, kişilerarası terapinin yapısı ve amaçlarına odaklaşacağım – özellikle matem (yas), kişilerarası rol tartışması, rol değiştirme (roller arası geçiş) ve kişilerarası eksiklikler, ve kişilerarası terapide kullanılan bazı tekniklere odaklaşıyorum. Kişilerarası psikoterapi uygulamalarının kısa bir tartışması, güçlülükleri ve sınırlarını tartışma ile bitireceğim.


Klinik Sosyal Hizmet Uygulamaları için Teoriler

Bu bölümde teori ve klinik sosyal hizmet arasındaki ilişkiye bakacağız. Virginia Commonweath Üniversitesi Sosyal hizmet profesörü  Joseph Walsh, ile konuştum. Sosyal hizmet uzmanlarının neden uygulama ve teorileri öğrenmeleri gerektiği, gelişimsel ve kişilik teorileri arasındaki uygulama farklılıkları, teori ve model arasındaki farklılıklar ve neden çok fazla farklı uygulama teorilerinin olduğu konularını konuştuk. Teorileri bilmenin sosyal hizmet uygulamasını nasıl daha iyileştirdiğini, eklektik olmanın teoriden kaçınmak değil, ama teorileri iyice yoğurarak ve birçoğu arasından nasıl seçim yapacağını, hangisini ne zaman kullanacağını bilmenin önemine dair konuştuk. Joe alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının teorilerin geliştirilmesine katkı sağlamalarını önerdi. Konuşmamızı klinik sosyal hizmet alanına ilgi duyan meslektaşlarımız için faydalı kaynaklar ve önerilerle sonlandırdık.


Terapi Arkı

Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastinin epizodu üç bölümlük terapi arkı serisinin—başlangıç, orta ve son, birinci bölümdür. Bugünün epizodunda terapinin başlangıç aşaması hakkında konuşacağım. İnsanların tedaviye gelirken ne istedikleri (bekledikleri) ve müracaatçı ile nasıl olmanız gerektiği gibi bazı kavramsal konularda konuşacağım. Aynı zamanda iyileştirme başlangıcındaki biyopsikososyal ve DSM değerlendirmesi, gizlilik ve ödemelere dair bazı daha soyut açıları özetleyeceğim. İster sosyal hizmet okulunda birinci sınıf öğrencisi olun ister alanda 35 yıllık emek vermiş bir uzman, bu epizodun ilginç olmasını istiyorum.


İyileştirme Planları Geliştirme

Bu podcastte sorun tanımlamanın temel öğelerini, amaçlar ve ölçülebilir hedefler geliştirme ve aynı şekilde müdahale ve stratejileri tespit etmeyi ele alacağım. İyi tedavi planının anahtarı sorunu formüle etme, amaçlar, hedefler, değerlendirme ve müdahaleler arasında açık ve mantıksal ilişkinin olduğundan emin olmaktır.


 

Yas ve Bağımlılık

Bir şeyi ya da birini yitirdiğinizde şaşkınlık, duygu veya acıya karşı yas doğal tepki olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla, insanlar sevdiği birisini veya kedi, kuş, köpek vs. ev hayvanını kaybettikten sonra yas tutarlar. Fakat, yas aynı zamanda iş kaybı, boşanma veya sağlığın bozulmasına karşı tepkidir.
Birçok insan yaşamının bazı noktalarında yas deneyimi yaşar. Yakın bir arkadaştan ayrıldıktan sonra, aileden biri öldüğünde ya da yorucu ekonomik zamanlarda yoğun üzüntüyle baş etmek zorunda kalabilirler. Yas duygusu (matemde olmak) düşünceleri, davranışları ve ilişkileri etkileyebilir. Yasın verdiği yoğun üzüntüyü hissetmemek için bazı bireyler madde kullanımına yönelirler. Uyuşturucu veya alkol geçici olarak stresi azaltabilir ve zindelik hissi verebilir, fakat madde kullanımı, bağımlılık dahil, ciddi sağlık sorunlarına yöneltebilir.


Sosyal Hizmet Uzmanları için Prochaska ve DiClemente’nin Değişim Aşamaları Modeli

Bugünkü podcastimiz Prochaska ve DiClemente’in (1983) Değişim Aşamaları Modeli üzerinedir. Bu model insanların değişim için izledikleri beş aşamayı tanımlamaktadır: niyet öncesi (precontemplation), niyet (contemplation), hazırlık (preparation), eylem (action) ve sürdürmedir (maintenance).


 

 

Motivasyonel Görüşme

Bugünkü Sosyal Hizmet Podcastimiz motivasyonel görüşme üçüncü baskı hakkında olacak. Bugünün epizodunda Profesör Dr.Mary Velasquez ile konuştum. Toplumsal liderlikte yüzyılın profesörüdür. Professional and Corporate Excellence and Director of the Health Behavior Research and Training Institute at the University of Texas at Austin. Dr. Velasquez eğiticiler ağında motivasyonel görüşme eğiticiliği yapmaktadır ve Motivasyonel Görüşme 3. baskısı için değişim bilgilendirici araştırmaya dâhil oldu. Bugünkü söyleşide Mary Motivasyonel Görüşmeye nasıl dâhil odluğu, Motivasyonel görüşmenin yenilenen versiyonunda nelerin değişip nelerin aynı kalıdğı, DARN CATS, 4 değişim süreci ve insanların 15 dakikadan daha kısa sürede motivasyonel görüşme deneyimini nasıl yaşayacakları hakkında konuşacak.


Ergen İntiharı ile Madde Kullanımı Arasındaki Bağlatntı

İstatistikler ve Trendler

İntihar ayırım yapmaz. Birleşik Devletlerdeki bazı çocuklar duygusal ızdıraba yanıt olarak kendilerini kasıtlı incitmektedirler. İntihara ilişkin düşünceler bütün sosyoekonomik artalanlardan insanları etkileyebilir ve alkol ya da madde kullanımına yönelim kişinin intiharla ölüm şansını arttırmaktadır.

Fakat, intihar önlenebilir. Ebeveyn olarak, madde kullanımının ve mental hastalığın belirtilerini çocuğunuzda belirlemeniz var olan sağlık sorunlarının şiddetlenmesini önler. Eğer bağımlılık veya ruh sağlığı sorunları iyileştirilmeden bırakılırsa, sizin ergenin intihara ilişkin düşüncelerinin artma şansı yükselir.


Sosyal Hizmet Uzmanı ve Depresyon

Bugünkü podcastimizde Lisanslı bağımsız klinik sosyal hizmet uzmanı Mark Meier’la sosyal hizmet uzmanı ve depresyon hakkında konuştum. Depresyon günlük işlevleri, iş-okul ve kişilerarası ilişkileri etkileyen biyopsikososyal bozukluktur. Depresyon en yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. ABD’de insanların yüzde 18’inin hayat boyu en az bir kez depresyon bozukluğu geçirdiği rapor edilmiştir (Kessler et al, 2005). Depresyon çoğu insan için konuşma terapisi, ilaç ya da her ikisini birlikte alarak başarıyla tedavi edilebilir.


Askeri Sosyal Hizmet

Klinik Sosyal Hizmet Bağlamında Asker Aileleri ile Çalışma

(Askeri Sosyal Hizmet)

Her aile sisteminin kendine özgü durumları ve  yaşadıkları stres ve kaygılar farklılık arzeder. Bu sebeplerden askerin ve ailesinin sosyal çevreleri içinde ayrı ayrı değerlendirilip her sistemin kendi yapısı içinde proğramlar geliştirilmeli, toplumun mevcut ve potansiyel kaynakları bu yönde değerlendirilmelidir.

Askeri personel ve er ve erbaşların, gazilerin sayısı giderek artmaktadır, buna paralel olarak  psikososyal hizmetlerin de ivedilikle arttırılması, asker ve aillerine gerekli sistematik desteğin profesyonel anlamda sunulması önemlidir. Askerlik hizmetinin her aşamasında, klinik sosyal hizmet uzmanı asker ailesine desteğini sunarak aile fonksiyonlarını ve sorunlarla başetme becerisini destekler.