Yazarlarımız & Konuklarımız

Ulusal ve Uluslararası Sosyal Hizmet Alanlarından Mesleki Birikim ve Değerlendireleriyle 

 Değerli Okuyucu,
Sitemizde uzun zamandan beri Sosyal Hizmet Uzmanlarımızdan bazılarının sitemiz için gönderdikleri yazılarını da yayınladığımızı görmüşsünüzdür. Daha Psiko Sosyal Hizmet’i planlama aşamamızda Türkiye’den ve yurtdışındaki Türk Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın da özellikle alanda yaptığı çalışmalar, kendi deneyim ve ifadeleri ile mesleki bilgi ve deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları, bunlarla nasıl baş ettikleri, mesleğe dair ilgi, bilgi ve duygularını ifade edecekleri bir alan açmaya ancak fırsat bulabildik. Bu gerek mesleki hassasiyetlerimizden gerekse bu alandaki çaba ve gayretlerimizin ve de beklentilerimizin doğru zamanda ve doğru adrese ulaşması yönündeki titizliğimizden kaynaklanmıştır.

Ne yazık ki yıllar yılı Türkiye’de Sosyal Hizmeti bazıları kendilerine ait bir meta ve diğerleri de gerçekten kendilerinin dışında tutulması gereken, kendilerine ve yandaşlarına zarar vermeyi amaçlayan çok riskli ve tehlikeli bir girişim olarak algıladıklarından ve bu yönde davrandıklarından bu alanda yol alınamamıştır. Sosyal Hizmetin ve her türlü sosyal hizmetler ve faaliyetlerin bu toplumda vatandaş olan, vergi veren, çocuğunu asker veren, toplumun her bir evladı ve toplumumuza sığınan, güvenen, insan mirası olan medeni dünyanın bir parçası olarak güvenle dolaşabileceği, ulusal ve uluslararası temel kaidelere uymak kaydı ile toplumun kaynaklarından yararlanabileceği ve topluma katkı sağlayabileceği şekilde sunulmalı, diğer canlılar ile tabiatın kuralları dahilinde bütün canlılar için yaşam hakkı ve makul bir hayat sağlanmalıdır. Bu ancak sosyal hizmetin doğru anlaşılması, herhangi bir kimsenin malı, inancı, felsefesi olarak görülmediği, bütün insanlara adil ve eşit yaklaşımla, güçsüzleri güçlendirme, ihtiyacı olduğunda herkesin yardımına koşma herkes için ve en önemlisi adil ve makul bir hayat için var olma çabaları olarak sürdürüldüğü sürece sosyal hizmet herkesindir. Herkes ona sahip çıkmalı, onu korumalı ki muhtaç olduğunda kendisi de korunsun.

Özellikle bugün nerdeyse kopma aşamasına geldiğimiz Avrupa Birliği süreci ile Sosyal Hizmetin önemi daha bir kavranmış olmakla birlikte işte az önce değindiğimiz birilerinin malı olarak görülüyor olması nedeniyle sosyal hizmet yerine yozlaşmış bir yığın faaliyetler sosyal hizmet adı altında, ve meslek elemanı olan sosyal hizmet uzmanı yerine ‘sosyal çalışma görevlisi’, ‘sosyal inceleme memuru’ ve birçok tecavüze uğramış kavramla bu alan doldurulmaya çalışılmakta ve halen sosyal hizmet istismar edilmektedir.

Sorun doğru teşhis edildiğinde bunların hiç birine ihtiyaç olmadığı görülecektir. Ve gerçek sosyal hizmet felsefe ve uygulamaları hayata geçirildiğinde sadece bunları hayata geçirmenin yolunu açan politikacılar değil, toplumun bütün kesimleri kazanacaktır. Bugün ŞÖNİM ve diğer birçok kurum ve kuruluş sosyal hizmet ile uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların kadrolaşması ve yöneticiliğinde ve de bunun bir sonucu olarak kadına yönelik şiddetin azalmak yerine her geçen gün artarak devam ettiği arasındaki korelasyon dikkate değerdir. “Filler tepişir, otlar ezilir” misali daha çok istismar etme ve sömürme çabasında olan birilerinin hesapları uğruna bu ülkenin savunmasız insanları ve kaynaklarının heba olmaması için mesleğe, hak ve adalete inanmış sosyal hizmet uzmanlarının çabalarına ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır.

Alanda çalışan uzmanlarımızın alana ve mesleğe ilişkin kendi bilgi, deneyim ve duygularını en iyi şekilde ifade etmeleri ve paylaşarak topluma azami katkı sağlamaları umuduyla. 27.03.2018 Imdat Artan

 


Psiko Sosyal Hizmet web sitemize kimler yazı gönderebilir?

Sosyal Hizmet alanlarında faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Uzmanları, Alan deneyimi olan Sosyal Hizmet Öğretim Üyeleri ve SH Öğretim Görevlileri, Psikolog, Psikolojik Danışman ve alan deneyimi olan bu bölümlerin öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri ve Alan deneğimi olan diğer Sosyal Hizmet profesyonelleri sitemize alanla ilgili makale, anı, değerlendirme, istatistiki bilgiler, araştırma-geliştirme çalışmalarına dair uzmanlara ve öğrencilerin gelişimine ışık tutabilecek yazılar Akademia kriterlerine uygun ve copyright (©) hakkı doğurmayacak şekilde özgün, başka yerde yayınlanmamak kaydı ile sitemizde yayınlanmak üzere gönderebilirler.

Sitemizde ne tür yazılar yayınlanmaktadır?

Sitemize gönderilecek yazılar Temel Sosyal Hizmet bilgi, beceri ve değer sistemi ile aykırı düşmeyecek türden, herhangi kişi grup ya da cemiyetin haklarının ihlali ya da aşağılayıcı, rencide edici niteliklere sahip olmamalı, herhangi sosyo-politik maksat taşımamalı ve yansız olmalıdır.

Bilgilendirici, eğitici ve toplum yararına olmalı,

Temel hak ve özgürlükleri destekleyici olmalı, toplumun gelişimine katkı sağlamalı,

En kötü koşullarda okuyucu ve topluma katkı sağlayamayacaksa bile  zarar vermeyeceğinden emin olunmalıdır.

Yazının özgünlüğü onun nitelik ve etkisini arttırır. Sadece okuyucunun değil, yazarın da gelişimine katkı sağlar.

Gönderilen yazı ile ilgili her türlü yasal durum yazıyı göndereni bağlar, sorumluluk yazının sahibine aittir.


 

 

Nihat TARIMERİ

Sosyal Hizmet Uzmanı


1953’te doğdu 1978 Sosyal Hizmet Akademisinden Mezun oldu. Ankara Hastahanesi ve İzmir’de Trafik ve Travmatoloji Hastahanesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yaptı.  1981 yılından sonra İsviçre Zürich’de madde bağımlılığı tedavisi ile ilgili gençlik danışma merkezinde ve de suça yönelen gençlerle ilgili Zürih Gençlik savcılığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak çalıştı.  1990’da Türkiye’de BM Kalkınma Programı (UDNP) “ Sosydaş Entegrasyonu Projesi”nin bölge sorumlusu ve Dünya Bankasının istihdamla ilgili projelerinde danışman olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Halen danışman ve çocuk gençlik hukuk konusunda bilirkişi olarak çalışmaktadır. Evlidir.
iletişim:    ntarimeri@gmail.com

Sitemize gönderdiği yazıları:

SOSYAL ADALET VE HAK SAHİPLERİ İÇİN YOZLAŞMIŞ SOSYAL HİZMETTEN EVRENSEL SOSYAL HİZMETE ÇAĞRI

MAĞDUR ÇOCUKLAR ÇİM VE SOSYAL HİZMET İÇİN FARKLI BİR BAKIŞ-1

ÇOCUK VE ÇOCUK AĞIR CEZA
MAHKEMELERİNE İHTİYAÇ YOKTUR (!!!)

“ÇOCUK GELİN” ESRANUR’UN DRAMI; “İMAM NİKAHI” ve SORUMSUZ SORUMLULAR

Çocuk /Gençlik Ceza Adalet Uygulamasındaki Sorunsal Yaklaşım: Ceza Sorumluluğu ve Yanlış İşlevsizleştirilen Sosyal İnceleme Raporuna Bir Bakış

 

 

 


Fatih KILIÇARSLAN

Sosyal Hizmet Uzmanı 

 fkilicarslan34@gmail.com

1969 Ankara ili Beypazarı  ilçesinde doğmuştur. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Y.O. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak mezun olmuştur.

1993 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Amatem, Çematem, Nevroz, Psikoz, Nöroloji, Nrş ve Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Prof. Dr. Musa Tosun Başhekimliği döneminde Başhekim Yardımcısı olarak göreve başlamış Ocak 2011 görevinden ayrılmıştır.

Halen sosyal hizmet birim sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

Amerikan Newport Uluslar arası Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi öğretim görevlisi olarak Aile ve Eş Terapisi dersleri vermiştir.

Sitemize gönderdiği yazıları:

Türkiye’de Aile Değerleri (röportaj)

Dijital Çağın Çocuklarını Nasıl Eğitmeliyiz?

Kumar Bağımlılığı; Her ev bir kumarhane!

Çocuk istismarını nasıl önleriz?

ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ

Ailede Tek Çocuk Olmak!

ASRIN VEBASI “NARSİZM

“Sınav Odaklı Değil Gelişim Odaklı Eğitim”

Tükenmişlik Sendromu Patladı!

Başka Gizemler Ölmesin!

Sosyal Hizmet Liderlik Mesleğidir! 

 


 

Ergo Terapist Mustafa KORKMAZ

1963 doğumlu Mustafa Korkmaz 35 yıldır Almanyada yaşamaktadır.  Ergoterapi eğitiminin yanında,  Sosyal danışmanlık eğitimi aldı. Çeşitli göçmen kuruluşlarında eğitim ve sağlık alanında danışmanlık ve eğitmenlik yaptı.

Ergoterapi eğitimini bitirdikten sonra pediatri alanında terapist olarak çalıştı. Daha sonra psikiyatri bölümüne geçti. 2008 den beri Psikososyal Buluşma Merkezinde ergoterapist olarak çalışmakta. Burada klinik sonrası rehabilitasyon ağırlıklı terapi uygulamakta. Ergoterapist Mustafa KORKMAZ Sistem terapi eğitimine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Psikolojik hastaların çalışabilmelerinde yeni yollar, Stres ve aşabilme yöntemleri, psikiyatride saldırganlık ve başa çıkabilme yöntemleri, madde bağımlılığı ve terapi gibi konularda ek eğitimler aldı.

Çeşitli sağlık yayınlarında ‘göçmenlik ve terapi’, ‘terapide dilin önemi’, ‘farklı kültürlerde hastalık ve sağlığa yaklaşım ve terapi’ gibi alanlarda makaleler yazmanın yanında, “ErgoTerapi” Eğitimi veren akademilerde ve kliniklerde yukarıdaki konulara ilişkin eğitim seminerleri düzenlemekte ve uygulamaya yönelik çalışmalara liderlik yapmaktadır.

Sitemize gönderdiği yazıları:

Neden Psikolojik hasta olunur?

Yas / MatemKübra MARAŞ

Sosyal Hizmet Uzmanı

1985 yılında Gaziantep ‘ te doğmuştur. 2009 yılı Siegen Üniversitesi Sosyal Hizmetler/ Sosyal Pedagoji bölümünden mezun olmuştur. 2011-2012 yılları arasında Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Aile Merkezleri Koordinatörlüğü yapmış olup daha sonraki meslek hayatına Özel bir Engelli Bakım Merkezinde devam etmiştir. 2014 yılından bu yana Şanlıurfa E tipi Ceza İnfaz Kurumunda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bunların yanı sıra Aile Danışmanlığı, Montessori Pedagojisi ve Müzikterapi ile ilgili eğitimler almıştır.

Sitemize gönderdiği yazıları:

Engellemeyelim