Psiko Sosyal Hizmet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitemizdeki konulardan bazıları

 

2017 Sosyal Hizmet Ayı


Sosyal Hizmet Uzmanları her gün milyonlarca insan için ayaktadır. Bu insanlara, hastalıkla pençeleşen ve ruh sağlığı krizleri yaşayan, gazilerimiz, çocuklar, aileler ve cemiyetler dahildir. onlar, topluma sağladıkları paha biçilmez desteklerine rağmen halen birçok insan sosyal hizmet uzmanlarının kim olduklarına dair yanlış anlayışa sahiptir.

Bu yıl Sosyal Hizmet Ayını “Sosyal Hizmet Uzmanları Ayakta” kampanyasıyla kutlayacağız. Kampanya toplumu sosyal hizmet uzmanlarının katkıları hakkında eğiteceğiz ve sosyal hizmet uzmanları ve onların müttefiklerine mesleği yükseltmeleri için kullanabilecekleri araçları vereceğiz. Etkinlikler güncellenecektir dolayısıyla en son sosyal hizmet Ayı etkinlikleri için geri gelerek düzenli kontrol ettiğinizden emin olun.
Sosyal Hizmet Ayı 2016  – Zorluklardan Güçlenerek Çıkma Çözümleri

Milletimizin 600,000’den fazla azimli ve yetenekli sosyal hizmet uzmanı var. Onlar ailelerin, halkların ve toplumun karşı karşıya oldukları en zor sorunlara göğüs germektedirler ve onları güçlendiren çözümlerle insanların tam potansiyelerine erişmelerine yardım etmekte ve ülkemizi daha yaşanır bir hale getirmektedir.

 

 

HOŞGELDİNİZ

Günümüz insanı hızla değişen teknoloji ve çevre koşullarına bağlı olarak her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşullarında ruhsal bütünlüğünü bozmadan dış çevre ve toplumla uyumlu bir halde yaşayabilmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyar.  Ailenin her bireyi toplum içinde belirli bir düzeyi yakalamak ve korumak adına sürekli yarışa zorlanmaktadır.

Öte yandan, günlük hayatın stresi ve yoğun temposu içinde ruh sağlığımızı ve çevreyle olan olumlu ilişkilerimizi koruyup dengeli bir şekilde geliştirebilmemiz önem arz etmektedir. Sağlıkta, ama özellikle de ruh sağlığında koruyucu, önleyici tedbirler çok önemlidir. Bireysel faktörler ve eğitim, kültür, yetişme tarzı, aile bütünlüğü gibi diğer etkenler gerek kişiliğin şekillenmesinde gerekse çevre ile sağlıklı ilişkilerimizde önemli belirleyicilerdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde artık birçok hastalık ve sorun daha kolay tedavi edilirken, birçok alan ve durumda da daha sorun baş göstermeden aldığımız bilinçli tedbirlerle ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebiliyoruz. Davranışlarımızın nasıl sonuçlar doğurduğunu, bazı davranışlarımız toplumda kabul, hatta teşvik görürken bazı davranışlarımızın neden istenmeyen sonuçlar doğurduğunu algılayıp sorgulayabildiğimiz oranda toplumla daha barışık eylemlerde bulunuruz.

Birey olarak kendi istek ve ihtiyaçlarımızın ne oranda karşılanabildiği gerçeğine paralel arayışlara gireriz. Bu arayışlarımıza cevap bulmamızda ve kendimiz ile toplumun yararına üretken olmamızda ve de birey olarak toplumsal kişiliğimizin gelişmesinde bulunduğumuz ortam ve toplumun kaynakları, bu kaynakların ne şekilde paylaştırıldığı, toplum-çevre ilişkileri de belirleyici faktörler arasında yerini almaktadırlar.

Genellikle birey toplumu değiştirmenin ortam değiştirmekten çok daha zor ve ağır maliyeti olduğunun bilincindedir. Buna rağmen bazıları bu zor maliyete katlanmayı göze alır ve tüm yıpratıcı sonuçlarına katlanır. Bu süreçte başarılı olanlar ise toplumların kaderini değiştiren liderlerdir. Onların başarıları arkasındaki güç sadece dehaları değil, fakat durmadan, yılmadan, inançlarını yitirmeden, kişisel menfaatlerini ön plana çıkarmadan ve başka şekilde de yapamayacak olan kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.

 Günümüzde özellikle erkekler için baskıcı toplumlarda bile çoğu kez bölgeler arası veya ülkeler arası hareket (ekonomik gücüne bağlı olarak) daha kolay iken, kadınlar için çoğu toplumlarda (parasal sorunu olmasa bile) böyle bir özgürlük söz konusu bile değildir. Her şeye rağmen insanoğlunun aşamayacağı sorun hemen hemen yok gibidir, yeter ki sorun üzerinde yeterince araştırıp, önyargısıca ve özgürce sorgulayabilsin.

Toplumun genel çoğunluğuna hitap eden dilde, imkânlarımız elverdiğince ve toplum yararına olarak (herhangi bir hesap veya menfaat gözetmeksizin) psiko sosyal ihtiyaçlarımız ve sorunlara ilişkin konularda güvenle okuyabileceğiniz, izleyebileceğiniz konuları ve de küresel sosyal hizmet alanları ve konularında –özellikle de sosyal hizmet ve sosyal refah alanlarında yol kat etmiş muasır medeniyetlerdeki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin paylaşımlarımızı sürdüreceğiz.


Dünya Sosyal Hizmet Günü ve Posteri

Dünya Sosyal Hizmet Günü 2017, 21 Marttadır. Teması Sosyal Hizmet ve Sosyal Gelişimin üçüncü sütunu olan ‘Toplumu ve Çevresel Sürdürülebilirliği Destekleme’dir. Posteri buradan indirebilirsiniz.

 


Sosyal Hizmetin Küresel Tanımı

 Aşağıdaki tanım IFSW Genel Kurulunda ve IASSW Genel Kurulunda Temmuz 2014’te onaylandı:

 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Küresel Tanımı

“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi,  toplumsal bağlılığı destekleyen,  insanları yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar ve insanlarla yürütülmektedir.

Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir”

 

KÜRESEL SOSYAL HİZMET TANIMI İÇİN AÇIKLAMA NOTU

Tanımda kullanılan temel kavramları açmak için açıklama servisi kullanıldı ve sosyal hizmet mesleğinin temel görevleri, ilkeler, bilgi ve uygulama ile ilişkileri detaylandırıldı.

 

 


 

Uluslararası Çalışmak mı İstiyorsunuz? David Dinino ile Söyleşi

Yurtdışında (İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda) çalışmak isteyen Sosyal Hizmet Uzmanları bu söyleşimizde vize işlemleri, meslek elemanı olarak yurtdışında nasıl çalışabileceğiniz, sosyal hizmet uzmanı olarak uluslararası sosyal hizmet alanında yapacağınız kariler, ücret durumları, çalışabileceğiniz kurum ve kuruluşlara dair cevap aradığınız surular detaylı olarak yanıt bulmaktadır.                                                   dinle

www.psikososyalhizmet.com içerik ve bilgilerin geçerliliği bakımlarından başta profesyoneller olmak üzere her yaş ve eğitim düzeyinden insanların güvenle araştırabileceği ve gezinebileceği alanlar içermektedir.Psikososyalhizmet.com website reputation